Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-21

Tourn International: Kommuniké från årsstämma

Idag 2019-05-21 höll Tourn International AB(publ) årsstämma.

·
Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som
koncernens. Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2018 ska ingen
utdelning ske.

·
Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

·
Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra
ledamöter enligt följande - Omval av Robin Stenman, Olle Söderberg,
Mike Jacobson och Gustaf Kellner. Björn Mannerqvist har avböjt omval
på grund av andra åtaganden.

·
Stämman beslutade om omval revisorsfirma i Grant Thornton med
huvudrevisor Thomas Daae.

·
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättning ska utgå
med ett prisbasbelopp per styrelseledamot, samt ytterligare ett
prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är
anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt
godkänd räkning.

·
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att, intill
nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant
betalning, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, till högst
415 000 aktier. Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska
kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets
kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde.

Kommentar
Bolaget tackar Björn Mannerqvist för sin tid i Tourns styrelse och
önskar honom lycka till med sina andra uppdrag.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
robin(at)tourn.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tourn-international/r/kommunike-fran-arsstamm...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.