Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Tradedoubler: Tradedoubler AB: Kommuniké från Tradedoublers årsstämma

Den 15 maj 2019 höll TradeDoubler AB (publ) sin årsstämma i bolagets
lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske till aktieägarna.

Styrelse och revisorer

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Pascal Chevalier, Gautier
Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann. Pascal
Chevalier omvaldes till styrelsens ordförande.

EY omvaldes som revisor för ett år, med Erik Sandström som
huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode
ska utgå med 763 000 kronor vardera till Pascal Chevalier och Gautier
Normand samt med 180 000 kronor vardera till Nils Carlsson, Jérémy
Parola och Erik Siekmann samt att arvode till revisor ska utgå enligt
fastställd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer
för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller
annars med villkor enligt aktiebolagslagen, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
motsvarande högst 25 procent av det totala antalet utestående aktier
i bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många
egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio
procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna
aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i
bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med
finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska
investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som
bolaget vid var tid innehar.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2020

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, till beslut
om valberedning inför årsstämman 2020.

För fullständig information om varje förslag som antogs av
bolagsstämman hänvisas till www.tradedoubler.com

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler

Tel: +46 8 405 08 00

Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 13:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tradedoubler/r/tradedoubler-ab--kommunike-fra...
https://mb.cision.com/Main/2680/2814574/1045801.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.