Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Triboron International AB: Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 237 (407) TSEK.
· Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 104 (173) TSEK.
· Övriga rörelseintäkter uppgick till 15 (17) TSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -4 393 (-2 871) TSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till -4 393 (-2 936) TSEK.
· Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,19 (-0,14) SEK.
· Det operativa kassaflödet, som exkluderar engångsutgifter
uppgående till 2 682 TSEK hänförligt till noteringen på First North,
uppgick till -3 329 (-2 294) TSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive
engångsutgifter) uppgick till -6 011 (-2 294) TSEK.

· Likvida medel per 30 juni 2019 uppgick till 19 556 (7 302) TSEK.
VD Pär Krossling kommenterar:
Triboron har nu avslutat sitt första kvartal som noterat bolag på
Nasdaq First North. Vi fortsätter att bygga bolaget och strävar efter
att uppnå våra finansiella mål om att inom fem år ha en årlig
omsättning på 400 Mkr med en EBITDA-marginal överstigande 50 procent
och därefter med en tillväxt om cirka 20 procent per år.

Våra intäkter är fortsatt begränsade, även om vi under det gångna
kvartalet erhållit några mindre ordrar, bland annat från
Future2Green.

Vi fortsätter att ta steg framåt i våra diskussioner med ett antal
stora bränsletillverkare. Som jag tidigare kommunicerat, är dessa
potentiella affärer komplexa och tar lång tid att genomföra.

Triboron befinner sig i ett tidigt skede av kommersialiseringsfasen.
Vi verkar i en konservativ bransch med långa säljcykler som
innefattar verifieringstester.

Efter kvartalets utgång, fick vi det nya avtalet med vår distributör
Fuellink på plats. Avtalet innebär att Fuellink blir Triborons
föredragna distributör av bolagets produkter i Sverige och Norge.
Fuellink har även, inom ramen för det nya avtalet, lagt en order på
Triborons produkter för 1,5 Mkr som kommer att börja levereras under
andra halvåret 2019. Vi fick även en mindre order från Goat Fuels,
som marknadsför sina bränslen med tillägget "Lubricated by Triboron
Fuel Formula".

Den 1 augusti tillträdde Dr. Ian Field sin tjänst som ny CTO för
Triboron. Jag är oerhört nöjd med att få in en resurs av Dr. Ian
Fields kaliber. Han har en gedigen erfarenhet av additivteknologi och
är mycket välrenommerad i branschen. Det stärker vår tekniska
trovärdighet och möjliggör en stark plattform för vidareutveckling av
vår teknologi och expansionen av vårt produktsortiment

Det är sommar i Sverige och debatten går hög om hur vi behöver minska
förbränningen av fossila bränslen för att uppnå de internationellt
överenskomna klimatmålen. Triboron har en teknologi som kan
åstadkomma stora och verifierbara miljövinster redan idag. Jag är
övertygad om att såväl företag som politiker kommer att omfamna alla
åtgärder som kan bidra till minskad klimatpåverkan. Vår teknologi kan
bidra med 3-5 procents utsläppsminskning. Det kan låta lite, men
applicerat på världens största marknad - bränslen till
förbränningsmotorer, motsvarar detta enorma siffror räknat i ton
koldioxidutsläpp.

Sakta men säkert flyttar vi fram Triborons positioner med nya kunder,
ytterligare nyckelpersoner samt vidare diskussioner och förhandlingar
med såväl bränsleproducenter och transportföretag som distributörer
av våra produkter.

Denna information är sådan information som Triboron International AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2019 klockan 08:00 CET.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se
Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på
http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrappo...

(http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrappo...)

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en
grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och
patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i
bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin
minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar.
Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/triboron-international-ab/r/triboron-publicer...
https://mb.cision.com/Main/18115/2886085/1093530.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.