Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Unlimited Travel Group: Beslut på Årsstämma 2014

Beslut på Årsstämma

Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2014-04-28
fattade beslut om:

* Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernbalans- och
koncernresultaträkning.
* Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 1,00 kronor per aktie och
att fredagen den 2 maj ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.
Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen
den 7 maj.
* Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31.
* Att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter. Följande personer omvaldes till ordinarie
styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma: Michaël Berglund
Staffan Lund Paul Rönnberg Anna Elam Leif Almstedt Pär Kjellin
* Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa
årsstämma skall utgå med 150 000 kr till ordföranden Paul Rönnberg och med
8 000 kr till övriga ledamöter per möte. Antalet arvoderade möten begränsas
till sex under räkenskapsåret. Stämman beslutade att arvode till revisorn
skall utgå enligt räkning.
* Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från
Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2014, sammankalla
en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för
envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget.
Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid
årsstämman 2015 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall
valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.
* Att Finnhammars Revisionsbyrå AB, med Hans Bredberg som huvudansvarig,
väljs till ny revisor för en mandatperiod om två år.

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och
förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade,
självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002
och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tio bolagen
Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond,
WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest och Good Travel.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Richard Durlow, VD, telefon 0709-22 12 3

Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är
Remium
Telefon: 08-454 32 00

Beslut på Årsstämma 2014
http://hugin.info/139043/R/1780593/608846.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Unlimited Travel Group via Globenewswire

HUG#1780593

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.