Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-30

USA: Lägre räntor under halvdag med små handelsvolymer

(SIX) De amerikanska räntorna sjönk något under måndagens
handel, vilken stängde vid lunchtid amerikansk tid och som
noterade små handelsvolymer. Handeln förkortades inför orkanen
Sandy och penningmarknaden kommer att vara fortsatt stängd under
tisdagen.

Handelsvolymen uppgick till cirka 42 procent av den normala
och räntorna pressades av sjunkande riskaptit och fortsatt oro
kring situationen i Europa. Även oro för orkanen Sandy och
bolagsrapporter bidrog till att sänka räntorna, enligt bedömare.

Ett utspel från Italiens före detta premiärminister Silvio
Berlusconi och svag spansk detaljhandelsstatistik bidrog till
riskaversionen.

Privatkonsumtionen i USA var upp 0,8 procent i september från
augusti, vilket var starkare än förväntade +0,6 procent.

"Även om det finns tecken på en förbättrad amerikansk
husmarknad räknar vi med att den reala konsumtionen kommer att
vara dämpad med anledning av hög skuldsättning i
hushållssektorn, hög arbetslöshet och oro kring det
finanspolitiska stupet (fiscal cliff)", kommenterade Petter
Lundvik vid Handelsbanken statistiken.

Den amerikanska statens upplåningsbehov förväntas uppgå till
288 miljarder dollar under det fjärde kvartalet i år, vilket är
29 miljarder lägre än föregående prognos. Bakgrunden till
sänkningen är lägre utgifter och högre skattintäkter. Under
nästa kvartal (januari till mars 2013) förväntas lånebehovet
uppgå till 342 miljarder dollar.

Den amerikanska tioårsräntan stängde fyra punkter lägre vid
1,72 procent. Vid den svenska stängningen stod den i 1,71
procent.

Trettioåringen stängde fyra punkter lägre vid 2,88 procent.
Vid den svenska stängningen stod den i 2,87 procent.

Under tisdagen väntas amerikansk statistik över detaljhandeln
enligt Redbook vid 13.55 samt S&P Case Shillers husprisindex för
augusti klockan 14.00.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.