Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

Västsvensk Logistik AB: Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll årsstämma den 14
augusti 2019 i Stockholm

Vid stämman fastställdes bolagets och koncernens resultaträkning och
balansräkning för räkenskapsåret 1 maj 2018 - 30 april 2019. Vidare
beslutades om utdelning till aktieägarna om 7 kr och 20 öre per
aktie, dvs. sammanlagt 17 640 000 kr, att betalas ut vid fyra
tillfällen om 1 kr och 95 öre per aktie vid det första tillfället,
dvs. sammanlagt 4 777 500 kr och därefter med 1 kr och 75 öre per
aktie vid efterföljande tre utbetalningstillfällen, dvs. sammanlagt 4
287 500 kr per utdelningstillfälle. Avstämningsdagarna är den 16
augusti 2019, den 19 november 2019, den 18 februari 2020 samt den 15
maj 2020. Styrelse och verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för perioden.

Till styrelseledamöter utsågs Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik,
Stefan Björkqvist och Peter Bredelius (omval av samtliga) samt
Per-Olof Persson som styrelseordförande (omval). Stämman beslutade om
ett styrelsearvode på sammantaget 225 000 kr fördelat enligt
följande: Ordföranden 75 000 kr och övriga tre ledamöter 50 000 kr
vardera.

Som revisor omvaldes Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att
Christoffer Helgesen kommer att utses till huvudansvarig revisor.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om
principer för tillsättande av valberedning och om valberedningens
uppgifter. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och utgöras av
de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i
bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som
indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i
Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett
helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är
fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB
samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk
Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.
Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight
Stock Market.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vastsvensk-logistik-ab/r/kommunike-fran-arsst...
https://mb.cision.com/Main/16748/2881250/1090151.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.