Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

VBG Group: VBG Group byter lokal för årsstämman med anledning av coronaviruset

Med anledning av att folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för
spridning av det nya coronaviruset i Sverige väljer vi att byta lokal
från bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg till en
större lokal på Quality Hotel Vänersborg, Nabbensberg, 46240
Vänersborg, för att minimera riskerna för smittspridning.

Årstämman kommer att hållas som planerat tisdagen den 28 april 2020
17:00.

Mot bakgrund av de nya föreskrifter som råder med anledning av Covid
19 vill vi även uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten
att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten
att lämna fullmakt med röstinstruktioner till ett ombud.

Dokumentation kring årstämman finns på:
https://www.vbggroup.com/sv/investerare/arsstamma/

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien,
Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre
divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och
Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under
välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie
börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vbg-group/r/vbg-group-byter-lokal-for-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/1938/3089629/1230474.pdf

Författare Cision News