Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-10

Venue Retail Group: KOMPLETTERING: DELÅRSRAPPORT Q2 SEPTEMBER 2018 - FEBRUARI 2019

Ett kvartal där omställningsarbetet fortskrider enligt plan

KOMPLETTERING: Denna information är sådan information som Venue Retail
Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för
offentliggörande den 10 april 2019 kl. 08.00 CET.

ANDRA KVARTALET DECEMBER 2018 - FEBRUARI 2019

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 240,1 Mkr (254,3), en
minskning med 14,2 Mkr

· Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med 3,2
procent under kvartalet

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,0 procent (51,0)
· Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 2,1 Mkr (16,7),
en minskning med 14,7 Mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -3,0 Mkr (12,3)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 kr (0,08 kr)
· Antalet butiker uppgick till 119 jämfört med 126 butiker
föregående år

FÖRSTA HALVÅRET SEPTEMBER 2018 - FEBRUARI 2019

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 452,1 Mkr (471,1), en
minskning med 19,1 Mkr

· Koncernens försäljning i jämförbara butiker var oförändrad jämfört
med föregående år

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,3 procent (54,3)
· Resultat före av- och nedskrivningar rensat för
omstruktureringskostnader uppgick till 8,6 Mkr (33,4), en minskning
med 24,8 Mkr.

· Resultat före av- och nedskrivningar blev 3,6 Mkr (33,4), en
minskning med 29,8 Mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -6,4 Mkr (21,7)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 kr (0,15 kr)
Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· Då hela utvecklingen inom detaljhandeln är fortsatt svag har VRG
under kvartalet inlett arbetet med en åtgärdsplan för att minska
kostnaderna i koncernen. En av dessa åtgärder innebär att ytterligare
butiker sannolikt kommer att avvecklas. De redan initierade
åtgärderna förväntas ge 10 MSEK i minskade kostnader på helåret.

· Arbetet med den nya affärsmodellen för Rizzokedjan går snabbare än
planerat. Under kvartalet har två Rizzobutiker stängts, Gallerian i
Stockholm och Triangeln i Malmö. Totalt sett är nu fyra av kedjans 14
butiker stängda. Detta har påverkat försäljning negativt under
kvartalet jämfört med föregående år.

· Som en del av den nya strategin öppnade Rizzokedjan i slutet av
mars en ny flagship store på Nybrogatan i Stockholm, en butik med
noga utvalt sortiment och mix av externa och egna varumärken. Butiken
pekar ut den nya riktningen för koncernens skoaffär och har haft en
utmärkt start.

· Bolaget har enligt plan dessutom stängt fyra Morrisbutiker i
Norge, Horten, Tönsberg, Kristiansand och Fornebu. Detta är
ytterligare en del i arbetet med att göra företaget mer lönsamt.

· Under kvartalet har ett nytt koncept för våra Accentbutiker
lanserats som nu rullas ut i samband med uppgradering av våra
befintliga butiker.

· Nytt avtal för våra uppdaterade ytor på NK i Göteborg har tecknats
och kommer att öppnas redan innan sommaren.

VD-kommentar till utvecklingen

Venue Retail Groups jämförbara försäljning sjönk något under andra
kvartalet, -3,2 procent jämfört med föregående år. Sammantaget första
halvåret ligger försäljning och bruttomarginal i linje med föregående
år.

Försäljningen i kvartalet påverkas negativt främst av ombyggnationerna
på NK och omställningsarbetet av koncernens skoverksamhet, som vi
arbetar med och som successivt kommer ge positiva effekter. Därutöver
påverkas försäljningen av varuförsörjningen inom affärsområde
Väskor/Accessoarer främst under reaperioden i januari. Allt detta
sammantaget påverkar resultatet negativt, EBITDA uppgår i kvartalet
till 2,1 MSEK.

Bolagets onlineverksamhet uppvisar en fortsatt stark tillväxt och
under kvartalet ökade försäljningen med +31% mot förgående år, vilket
inte helt uppväger försäljningstappet i våra fysiska butiker. Vi
arbetar hårt och lägger mycket resurser på att öka vår onlineaffär.
Detta innebär bland annat att utveckla vårt erbjudande genom utökat
sortiment, effektivare logistik, förbättrad funktionalitet och att
öka konverteringsgraden allt för att attrahera flera kunder.

Som tidigare presenterats pågår arbetet med strategiförändring i vår
skoverksamhet för fullt och vi ligger före den lagda planen. För att
stärka lönsamheten pågår en omställning som innebär att flertalet av
koncernens skobutiker avvecklas. Då hela utvecklingen inom
detaljhandeln är fortsatt utmanande, inledde vi i början av kvartalet
en översyn av kostnaderna med åtgärder för att förbättra lönsamheten
ytterligare. De planerade åtgärderna förväntas ge en resultateffekt
på ca 10 MSEK på helårsbasis.

Vi ser löpande över det fysiska butiksnätet och som en följd av den
omställningsfas som bolaget befinner sig i har ytterligare 10-15
butiker identifierats för en sannolik avveckling, uteslutande mindre
och olönsamma butiker. Detta är i linje med arbetet som även
genomförs inom Rizzokedjan, där fokus kommer ligga på online och
större lönsamma butiker. Vi har under kvartalet lanserat ett nytt
butikskoncept för våra Accentbutiker som rullas ut i samband med
uppgradering av våra befintliga butiker - vilket har slagit mycket
väl ut.

Arbetet med att utveckla och öka andelen egna varumärken är ett
fokusområde. Under våren har flera nyheter inom varumärket Don Donna
framgångsrikt lanserats. Varumärket Rizzo har lanserat en ny serie
sneakers som tagits emot väl av kunderna. Handskmakaren och A-TO-B
fortsätter att utvecklas väl både försäljnings- och
lönsamhetsmässigt. Våra egna varumärkens roll är att stärka vår
position, såväl online som i fysiska butiker, och samtidigt bidra
till ökad lönsamhet och unikitet.

Arbetet med att ställa om bolaget till en mer digital handel och med
fokus på större lönsamma fysiska butiker fortgår. Vi är väl medvetna
om vilka åtgärder som måste vidtas och detta arbete har redan
påbörjats. Vi har en tydlig plan som vi följer!

Stockholm april 2019
Jonas Ottosson

VD och Koncernchef

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493.
www.venueretail.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/venue-retail-group/r/komplettering--delarsrap...
https://mb.cision.com/Main/877/2785645/1023490.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.