Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-18

VibroSense: VibroSense företrädesemission registrerad - omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, upptagande ti...

VibroSense Dynamics AB:s ("VibroSense" eller "Bolaget") har genomfört
en företrädesemission av units om cirka 22,7 MSEK, som avslutades den
10 maj 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 18,1 MSEK,
motsvarande en teckningsgrad om cirka 80 procent.
Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag
för handel med BTU är den 20 juni 2019. Stoppdag hos Euroclear Sweden
är den 25 juni 2019, varefter varje erhållen BTU omvandlas till fyra
B-aktier och en teckningsoption.

De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas
tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 27 juni
2019. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight
Stock Market den 27 juni 2019 och sista handelsdag för dessa
teckningsoptioner kommer att vara den 25 juni 2020.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i
Bolaget till 1 230 200,90 SEK fördelat på 12 302 009 aktier.

Eftersom 200 procent av den volymvägda snittkursen under perioden 3
juni 2019 till och med den 17 juni 2019 understiger 15,00 SEK per
aktie, kommer en teckningsoption av serie TO 2 i enlighet med
optionsvillkoren ge rätt att teckna en B-aktie för 15,00 SEK.

Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie
TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 16 juni 2020 till
och med den 30 juni 2020. Vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras i företrädesemissionen
kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 64 747,40
SEK genom utgivande av högst 647 474 B-aktier. Bolagets aktiekapital
kommer därefter att uppgå till 1 294 948,30 SEK, fördelat på 12 949
483 aktier.

Kontakt VibroSense Dynamics AB
Toni Speidel, VD
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna
vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är
diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och
forskare.

VibroSense grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige.
Företagets vision att Bolagets produkter skall kunna upptäcka tidiga
tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och
deras vårdgivare kan anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande
åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av
nervskador i händer och fötter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vibrosense/r/vibrosense-foretradesemission-re...
https://mb.cision.com/Main/12123/2842748/1064148.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.