Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Victoria Park AB: Vonovia utnyttjar köpoptioner och blir därmed ägare till över 90 procent av aktierna i Victoria Park

Pressmeddelande den 15 maj 2019

Victoria Park har idag mottagit information om att Vonovia beslutat
att genom helägt dotterbolag utnyttja av Danir AB och Ninalpha AB
utställda köpoptioner som tillsammans representerar 10,0 procent av
totalt antal aktier i Victoria Park. Vonovia blir därmed ägare till
91,4 procent av aktierna i Victoria Park. Vonovia har informerat
Victoria Park om att dess helägda dotterbolag avser att påkalla
inlösenförfarande av resterande aktier i Victoria Park och att
Vonovia i samband därmed kommer verka för att Victoria Parks
stamaktier av serie A och serie B avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Vonovia SE ("Vonovia") lämnade den 3 maj 2018 genom sitt helägda
dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH ("Vonovia
Acquisition Holding") ett offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Victoria Park AB (publ) ("Victoria Park") om att
överlåta samtliga aktier till Vonovia Acquisition Holding. I samband
med erbjudandet förvärvades köpoptioner från Danir AB och Ninalpha AB
("Köpoptionerna") avseende sammanlagt 10 235 198 stamaktier av serie
A och 14 264 946 stamaktier av serie B vilket motsvarar 10,0 procent
av det totala antalet aktier och numera 12,5 procent av det totala
antalet röster i Victoria Park. Köpoptionerna erhölls vederlagsfritt
och enligt villkoren för Köpoptionerna erhöll Vonovia Acquisition
Holding en rätt, men ingen skyldighet, att förvärva de aktier
Köpoptionerna avsåg.

Köpoptionernas utnyttjandeperiod är den 15 maj-29 maj 2019 och Vonovia
har nu informerat Victoria Park om beslutet att Köpoptionerna kommer
att utnyttjas.

Före utnyttjandet av Köpoptionerna ägde Vonovia genom sina helägda
dotterbolag 81,4 procent av aktierna, motsvarande 81,9 procent av
rösterna, i Victoria Park. Utnyttjandet innebär att Vonovia blir
ägare till 91,4 procent av aktierna och 94,4 procent av rösterna i
Victoria Park. Vonovia har informerat Victoria Park om att Vonovia
Acquisition Holding avser att påkalla inlösenförfarande avseende
resterande aktier i Victoria Park enligt aktiebolagslagen (2005:551).
I samband därmed kommer Vonovia att verka för att Victoria Parks
stamaktier av serie A och serie B avnoteras från Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Ekelund, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB
(publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per
Ekelunds försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 16.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med
ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett
attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i
tillväxtstäder i Sverige.

Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår
till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett
marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är
upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr
556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/victoria-park-ab/r/vonovia-utnyttjar-kopoptio...
https://mb.cision.com/Main/11505/2814467/1046014.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.