Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-04

Volvo Car AB (publ): Volvo Cars styrelse utser Jim Rowan till verkställande direktör och koncernchef

Göteborg 4 januari 2022

Jim Rowan tillträder rollen som verkställande direktör och koncernchef den 21 mars 2022. Jim är för närvarande VD och styrelseledamot i Ember Technologies och var dessförinnan VD för Dyson Group. Jim efterträder Håkan Samuelsson som invaldes till Volvo Cars styrelse 2010 för att sedan tillträda som VD i oktober 2012. Ledningsförändringen ett resultat av en grundlig process för att säkerställa ett fortsatt starkt ledarskap för Volvo Cars med en VD som har en stark bakgrund inom mjukvara, digitala transformation och innovativa konsumentprodukter. Förändringen följer det tidsperspektiv som tidigare kommunicerats i samband med förlängningen av Håkan Samuelssons kontrakt, för att avslutas under 2022.

Jim har i över tre decennier arbetat med globala företag inom konsument- och tekniksektorn. Företag som alla levererat stark tillväxt och lönsamhet efter strategiskt förändringsarbete och fokus på kundengagemang. Han har stor erfarenhet av arbete med digitalisering, disruption, innovation, teknikutveckling och leveranskedjor som kommer att vara värdefullt för Volvo Cars utveckling och genomförande av långsiktiga strategiska mål.

Jim har arbetat med Ember som investerare, styrelseledamot och VD sedan februari 2021. Han var tidigare VD för Dyson Group mellan 2017-2020 och som COO 2012-2017. Under vilken tid då företaget accelererade sin e-handelsstrategi, lansering av nya innovativa produkter med stark global marknadstillväxt. Före Dyson var han COO för BlackBerry. Jim är för närvarande även senior rådgivare till det globala investeringsföretaget KKR och medlem av aktieägarkommittén för Henkel AG, ett tyskt teknik- och konsumentvaruföretag med global verksamhet.

"Jag är mycket glad över att välkomna Jim Rowan som ny VD för Volvo Cars. Volvo Cars går igenom en snabb digital transformation och det är varför vi ville rekrytera en person med erfarenhet utanför bilindustrin att vara global VD. Jim är den rätta personen att accelerera driva på Volvo Cars framtida utveckling och genomförande av industrins snabbaste transformationen - ett helt elektriskt företag med miljontals direkta konsumentrelationer", säger Eric Li, styrelseordförande för Volvo Cars.

"Jag vill ta tillfället i akt att tacka Håkan Samuelsson för hans engagemang och beslutsamhet under de senaste tio åren på Volvo Cars. Håkan har tillsammans med sin ledningsgrupp skapat en förnyad och stark produktlinje, återupprättat Volvo som ett för framtiden starkt positionerat premiumvarumärke. En position som möjliggjort en framgångsrik börsnotering av Volvo Cars", säger Eric Li.

"Jag är glad över att få börja på Volvo Cars i en så spännande tid för företaget, med de stora förändringar som följer för branschen och konsumenterna. Volvo Cars starka meriter inom innovation, säkerhet och kvalitet, kombinerat med världsledande teknisk kompetens och inspirerande hållbarhetsfokus, placerar Volvo Cars i förarsätet mot framtiden," säger Jim Rowan.

"Jag är glad att välkomna Jim till sin nya roll för att fortsätta Volvo Cars spännande resa framåt. Jag vill också tacka alla Volvo Cars-anställda för de otroliga framsteg vi har gjort tillsammans under dem senaste 10 åren - inte bara för att Volvo blivit en av de snabbast växande och mest pålitliga bilvarumärkena inom premiumbilsegmentet, utan också för att innovation och ett tydligt syfte alltid varit drivande. Jag önskar er all lycka för de spännande åren som kommer, säger Håkan Samuelsson.

Håkan Samuelsson stannar i sin roll tills Jim Rowan börjar i mars, då lämnar Håkan även styrelsen för Volvo Car AB. Håkan kommer att fortsätta som ordförande för Polestar Automotive Holding UK Limited ("Polestar") inför genomförandet av de-SPAC-processen i enlighet med den, såsom tidigare meddelats, förväntade noteringen på Nasdaq-börsen under kortnamnet "PSNY" senare i år.

For mer information, vänligen kontakta: 

Volvo Cars Media Relations 
+46 31-59 65 25 
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
Anna Oxenstierna
+46 708 15 84 85
investors@volvocars.com

Denna information är information som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2022 klockan 14:00 CET

------------------------------- 

Volvo Cars 2020-2021 

För tolvmånadersperioden juli 2020 till juli 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 22,5 miljarder kr (14,3 miljarder kr 2019). Intäkterna under perioden uppgick till 292,1 miljarder kr (274,1 miljarder kr), medan den globala försäljningen uppgick till 773 000 bilar. 

Om Volvo Car Group 

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern "VOLCAR B". 

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040. 

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina). 

Författare Cision