Du är här

2018-06-22

Vostok New Ventures Ltd: Finansiell information från Avito AB för det finansiella året 1 april 2017 - 31 mars 2018

Stockholm, June 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Vostok New Ventures Ltds ("Vostok New Ventures") största innehav Avito AB,
har idag publicerat oreviderat resultat och nyckeltal för det finansiella
året 1 april 2017 – 31 mars 2018.

Avito äger och driver Rysslands största onlineplattform för köp- och
säljannonser. Alla betydande intäkter genererade under perioden är
hänförliga till Avito.ru.

Avito’s finansiella årsslut har ändrats från 31 december till 31 mars för
att sammanfalla med det finansiella året för Naspers Group.

Nyckeltal för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2018

* Omsättningen uppgick till 16 350 MRUB, (285,5 MUSD) - en ökning med
29% jämfört med 12 719 MRUB (225,6 MUSD) för samma period tidigare
år.
* Justerad EBITDA*-marginal uppgick till 59.3% eller 9 694 MRUB (169,28
MUSD) jämfört med 56,6% eller 7 196 MRUB (127,64 MUSD) för samma
period tidigare år.
* Unika årliga annonsörer uppgick till 23,65 miljoner – en ökning med
4,7% jämfört med 22,59 miljoner under samma period tidigare år.

Avito ger ej prognoser om framtida utveckling. 

Alla USD belopp har beräknats med USD/RUB-kursen 57,2649 per den 31 mars
2018 och 56,3779 per den 31 mars 2017.

*Justerad EBITDA definieras som nettoresultat plus (1) avskrivningar och
nedskrivningar, (2) aktierelaterade ersättningar, (3) finansieringskostnad
inklusive verkligt värde-justeringar av derivat relaterat till leasing av
kontor (4) inkomstskatt minus (A) finansiella intäkter och kostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New
Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com

.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 juni 2018 kl. 15.00 CEST.

Bilaga

* vnv_Avito_1april2017-31mars2018_sve

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.