Du är här

2018-05-15

Vostok New Ventures Ltd.: Vostok New Ventures Ltd. Delårsrapport avseende första kvartalet 2018

Stockholm, May 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

- Periodens resultat uppgick till 26,24 miljoner US-dollar (MUSD) (17,33
för perioden 1 januari 2017–31 mars 2017). Resultat per aktie uppgick under
perioden till 0,31 USD (0,20). 

- Vostok New Ventures (”Vostok” eller ”Bolaget”) substansvärde uppgick till
906,35 MUSD den 31 mars 2018 (31 december 2017: 879,99), motsvarande 10,72
USD per aktie (31 december 2017: 10,40). Givet en växelkurs SEK/USD om
8,3596 var värdena 7 576,74 miljoner svenska kronor (MSEK) (31 december
2017: 7 244,35 MSEK) respektive 89,87 SEK (31 december 2017: 85,65).

- Under kvartalet 1 januari 2018–31 mars 2018 ökade substansvärdet per
aktie i USD med 3,1%, huvudsakligen på grund av omvärderingen av Avito och
Propertyfinder. 

-Under det första kvartalet 2018 investerade Vostok New Ventures 3,3 MEUR i
studentbostadsplattformen Housing Anywhere och 6 MUSD i Booksy, en
bokningsplattform för skönhetssalonger. Vostok New Ventures har även
investerat 1 MUSD konvertibel i El Basharsoft, 500 TUSD i Vezeeta via en
konvertibel, totalt 1 MUSD i två bolag i Myanmar (500 TUSD i landets
ledande jobbvertikal och 500 TUSD i landets ledande fastighetsvertikal)
samt 0,25 MUSD i Propertyfinder. Som en del av Bolagets
likviditetshantering har VostokNew Ventures investerat 4 MEUR genom ett
kortfristigt lån till Marley Spoon, ett snabbväxande e-handelsbolag inom
livsmedel som är marknadsledande i Australien.

-I januari 2018 erhöll Vostok New Ventures 10,2 MUSD i utdelning från
Avito.

-Den 14 februari 2018 meddelade Vostok att Bolaget erhållit mandat från
styrelsen att återköpa depåbevis i Bolaget. Det förnyade mandatet från
styrelsen gäller tills 31 december 2018 och föreskriver att depåbevis kan
återköpas förutsatt att återköpen görs i enlighet med villkoren för de
utestående företagsobligationerna 2017/2020.

-Under första kvartalet 2018 har Bolaget återköpt 20 000 depåbevis under
styrelsens mandat från den 14 februari 2018.

- Antalet utestående aktier (SDB) vid periodens utgång uppgick till
84 562 357, exklusive 1 125 952 återköpta SDB.

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en
interaktiv presentation tisdagen den 15 maj klockan 16:00 CEST. För
telefonnummer och övrig information se separat pressrelease onsdagen den 9
maj, på www.vostoknewventures.com

.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New
Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com

.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 08.00
CEST.

Bilaga

* vnv_1q18_web_sve

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.