Du är här

2018-06-07

Vostok New Ventures Ltd.: VOSTOK NEW VENTURES LTD LANSERAR EN NY SENIOR ICKE-SÄKERSTÄLLD OBLIGATIONSEMISSION

Stockholm, June 07, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB för
att arrangera ett nytt fyraårigt seniort icke-säkerställt obligationslån
till ett minsta belopp om 400 miljoner kronor (”Obligationerna”).

Obligationerna kommer att rankas pari passumed Bolagets befintliga seniora
icke-säkerställda obligationer med ISIN SE0010023390 (de ”Befintliga
Obligationerna”) och emitteras i syfte att öka Bolagets finansiella
flexibilitet och diversifiera dess löptidsprofil. 

Som en del av transaktionen har den största innehavaren av Befintliga
Obligationer åtagit sig att omvandla 150 miljoner kronor av deras innehav
till Obligationer. Överlåtelsen kommer att ske med rabatt för Bolaget
jämfört med det senaste handelspriset för Befintliga Obligationer. Till
följd av överlåtelsen kommer Befintliga Obligationer till ett värde av
150 miljoner kronor att makuleras, vilket minskar det utestående beloppet
under de Befintliga Obligationerna till 450 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 juni 2018 kl. 08:00 CEST.

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett
investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett
omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor
värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala
marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New
Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com

.

Bilaga

* VNV_pr_Initiation_20180607_sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.