Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

Vostok New Ventures Ltd.: Vostok New Ventures offentliggör rapport för det första kvartalet 2020 onsdagen den 29 april 2020

Telefonkonferens onsdagen den 29 april 2020 klockan 15:00 Central European
Summer Time (CEST)

Stockholm, April 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Vostok New Ventures Ltd. ("Vostok New Ventures" eller "Bolaget")
tillkännager att Bolagets rapport för det första kvartalet 2020 kommer att
publiceras den 29 april 2020. 

Bolaget kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv
presentation klockan 15:00 CEST onsdagen den 29 april 2020. Vid
presentationen kommer Vostok New Ventures vd Per Brilioth att finnas
tillgänglig för att kommentera rapporten samt den senaste tidens
händelseutveckling. 

Vidare kommer vd Per Brilioth att presentera det föreslagna domicilbytet
från Bermuda till Sverige, vilket offentliggjordes av Bolaget den 7 april
2020, och övervägandena därtill. Deltagarna kommer beredas tillfälle att
ställa frågor. 

Vänligen ring nedanstående nummer 5 minuter innan telefonkonferensen
startar. 

Telefonnummer att ringa i Sverige: +46 (0)8 566 426 51
Telefonnummer att ringa i Storbritannien: +44 333 300 08 04
Telefonnummer att ringa i Nordamerika: +1 631 913 14 22
Pinkod för deltagare: 34808986#

För att ta del av den interaktiva presentationen, vänligen logga in på:
https://edge.media-server.com/mmc/p/d7b7kv6e

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom
erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i
tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus
på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok
New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New
Ventures, besök www.vostoknewventures.com

.

Bilaga

* vnv_200429_telconf_sve

Författare Hugin Nyheter