Du är här

2018-06-15

WALLENSTAM: Wallenstam omstrukturerar räntederivatportföljen

Wallenstam har genomfört en omstrukturering av räntederivatportföljen,
som en följd av riksdagens beslut om ränteavdragsbegränsning.
Omstruktureringen resulterar i framtida lägre räntekostnader för
Wallenstam, och ger bättre förutsättningar för Wallenstam att
fortsätta med hyresrättsproduktion.

Genom att realisera undervärden på räntederivat om 776 Mkr och
samtidigt gå in i nya räntederivat har Wallenstam sänkt sin framtida
snittränta. Netto påverkar omstruktureringen inte resultatet då
derivaten löpande värderas till marknadsvärde som orealiserad
värdeförändring. De räntederivat Wallenstam realiserat hade en
snittränta på 2,55 % och en genomsnittlig löptid om 4,91 år. Den nya
volymen räntederivat har en snittränta på 1,10 % och en genomsnittlig
löptid om 9,37 år.

- Det är naturligtvis angeläget för oss att få ner vår snittränta
inför framtiden, bland annat som en direkt följd av den beslutade
förändringen som innebär att vi inom kort inte längre kommer att få
göra fullt ränteavdrag. Genom att sänka vår snittränta skapar vi
bättre förutsättningar för att fortsätta bygga hyresrätter, säger
Hans Wallenstam, vd på Wallenstam.

Wallenstams totala låneportfölj har nu en räntebindningstid på ca 38
månader, vilket är en ökning med 4 månader jämfört med 2018-03-31.
Volymen totalt utestående derivat uppgår efter omstruktureringen till
7,0 Mdr.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00
00 alt. 0705-17 11 34

www.wallenstam.se
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger
och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i
Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till
cirka 42 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 8 500 hushåll
och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon
kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande
på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets
B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wallenstam/r/wallenstam-omstrukturerar-rantede...
http://mb.cision.com/Main/590/2548498/860232.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.