Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Wärtsilä Oyj Abp: WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

Wärtsilä Oyj Abp DELÅRSRAPPORT 24.4.2014 kl 8.30 lokal tid

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014SUND UTVECKLING INOM SHIP POWER OCH SERVICES KOMPENSERAR FÖR UTMANINGARNA PÅ KRAFTFÖRSÖRJNINGSMARKNADENDetta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport januari-mars
2014. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga
till detta meddelande. Rapporten finns också på
adressenhttp://www.wartsilareports.com/sv-SE/2014/q1/startsida/och
Wärtsiläs webbsidorwww.wartsila.com.

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2014- Orderingången minskade med 16% till 1.142 miljoner euro (1.352)
- Omsättningen ökade med 15% till 1.012 miljoner euro (882)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,13 (1,53)
- Rörelseresultatet före engångsposter var 90 miljoner euro, dvs. 8,9% av
omsättningen (70 miljoner euro, dvs. 8,0%)
- Resultat per aktie 0,31 euro (0,37)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 111 miljoner euro (84)
- Orderstocken minskade med 10% och uppgick till 4.505 miljoner euro (4.998) i
slutet av perioden

KONCERNCHEF BJÖRN ROSENGREN"I linje med våra förväntningar utvecklades omsättningen under första
kvartalet väl, och lönsamheten var 8,9%. Även det operativa kassaflödet
utvecklades positivt. Kraftverksmarknaden är fortfarande en utmaning,
eftersom kunder fortsätter att skjuta upp investeringsbeslut på grund av den
globala ekonomiska osäkerheten och valutafluktuationerna på
tillväxtmarknaderna. Aktiviteten på marinmarknaden var emellertid på en sund
nivå, och affärsområdet Ship Power presterade bra, vilket delvis kompenserade
för de rådande utmaningarna på kraftförsörjningsmarknaden. Flera order
bokades på offshorestödfartyg, och orderingången för flerbränslelösningar och
gashanteringssystem för handelsfartyg var aktiv. Efterfrågan på service var
stabil på våra bägge slutmarknader.

Eftersom marknadsläget är fortfarande volatilt fortsätter vi att fokusera på
att förbättra effektiviteten och vår konkurrenskraft. De
omstruktureringsåtgärder som offentliggjordes i januari har framskridit
planenligt och bidrar till att förbättra effektiviteten. Utifrån dessa
åtgärder, den nuvarande orderboken och den stabila servicemarknaden förblir
våra utsikter för 2014 oförändrade."

WÄRTSILÄ UTSIKTER FÖR ÅR 2014 OFÖRÄNDRADEWärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2014 ökar med 0-10%, medan
rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca
11%.

NYCKELTAL------------------------------------------------------------------------------------
|MEUR 1-3/2014 1-3/2013 Förändring 2013 |
|Orderingång 1 142 1 352 -16% 4 872 |
|Orderstock i slutet av perioden 4 505 4 998 -10% 4 426 |
|Omsättning 1 012 882 15% 4 654 |
|Rörelseresultat (EBIT)1 90 70 28% 520 |
|% av omsättningen 8,9 8,0 11,2 |
|Resultat före skatter2 81 96 507 |
|Resultat/aktie, EUR2 0,31 0,37 1,98 |
|Rörelseverksamhetens kassaflöde 111 84 578 |
|Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 390 668 276 |
|Bruttoinvesteringar 22 25 134 |
|Nettoskuldsättningsgrad 0,22 0,42 0,15 |
|1EBIT visas utan engångsposter på 6 miljoner euro (1) under rapportperioden. |
|2Jämförelsesiffrorna inkluderar försäljningen av Sato Oyj-aktierna. |
------------------------------------------------------------------------------------
MARKNADSUTSIKTER
Energiförsörjningsmarknaden är mycket beroende av den globala makroekonomiska
utvecklingen. Osäkerhet i makroekonomin i kombination med en långsam global
tillväxt har påverkat energiförsörjningsmarknaden, som minskat två år i rad.
Trots fortsatta uppskjutningar i kundernas investeringsbeslut väntas den
totala marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas växa
något till följd av den estimerade BNP-tillväxten 2014. Orderaktiviteten är
störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny
kraftförsörjningskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd
efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av
CO2-neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

De viktigaste efterfrågefaktorerna inom shipping och offshore är på plats.
Sjötransporterna och världsekonomin visar tecken på en återhämtning, vilket
gynnar handelsfartygsmarknaden. Inom offshoresegmentet stöder det aktuella
oljepriset investeringar. Dessutom stöder den starka orderboken för borriggar
orderingången för offshorestödfartyg, och efterfrågan på produktionsenheter
fortsätter. Kravet på bränsleeffektivitet och miljöbestämmelserna ökar
intresset för användning av gas som bränsle. Det har blivit lättare att få
finansiering tack vare fler alternativ och bättre villkor. Den totala
orderingången väntas vara i linje med 2013, även om det gäller att komma ihåg
den rådande överkapaciteten och marknadens begränsade kapacitet att absorbera
nytt tonnage. Offshoreaktiviteten väntas vara stabil och shippingmarknaden
sund, även om antalet order på traditionella handelsfartyg kan sjunka något.
Marknaden för gastankfartyg väntas förbli aktiv, speciellt inom
LPG-fartygssegmentet.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Ökningen i det
installerade beståndet kompenserar delvis för den avtagande efterfrågan på
service av äldre installationer och rederiernas fortsatta strävan efter att
skära ner operativa kostnader. Utsikterna för servicesektorn inom offshore
och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom
kraftverkssegmentet är fortsatt god. Om man fokuserar på olika regioner i
världen så är utsikterna för Mellanöstern och Asien något positivare, och
dessa regioner stöds av intresset för kraftverksrelaterade serviceprojekt.
Utsikterna är också positiva i Nord-, Central- och Sydamerika samt Afrika.

ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas torsdagen den 24.4.2014 kl. 10.00 på
huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls
på engelska och kan ses på följande adress:

http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=777667&s=1&k=1476255F094B6B5D65E....

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress;

http://emea.directeventreg.com/registration/23538436. Ni erhåller
konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår,
tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er
telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets
webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin-
och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela
livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad
maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för
sina kunders fartyg och kraftverk. År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till
4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i
över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är
noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.

www.wartsila.com

Delårsrapport januari-mars 2014
http://hugin.info/131481/R/1779500/608117.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Wärtsilä Oyj Abp via Globenewswire

HUG#1779500

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.