Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-04

WilLak: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB DEN 4 juni 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB DEN 4 JUNI 2019

Vid årsstämma i WilLak AB idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.willak.se.
• Bolagsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet, fastställde i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition.
• Bolagsstämman omvalde till styrelseledamöter Jan Axelsson, Martin Axelsson och Anders Sagadin. Jan Axelsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes Emma Westholm, Baks&Co.
• Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till de övriga ledamöterna, som inte är anställda i WilLak. Det beslutades att till revisor ska utgå arvode enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Linköping, 4 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se mailto:martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se mailto:jan.axelsson@willak.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Willak Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26387

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019, kl16:00.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.