Du är här

2018-02-27

Zaplox: Zaplox öppnar dörrar för hotellbranschen

Rapport publicerad den 27 februari, 2018

Sammanfattning av bokslutskommunikén 2017 för koncernen.

Fjärde kvartalet (2017-10-01 - 2017-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 729 (749) KSEK.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 568 (-25 715)
KSEK.

· Resultat per aktie* uppgick till -0,36 (-1,64) SEK.

Helårsperioden (2017-01-01 - 2017-12-31)

· Nettoomsättningen uppgick till 3 240 (2 091) KSEK.

· Resultatet före skatt uppgick till -19 671 (-34 685) KSEK.

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,83 (-2,22) SEK.

· Soliditeten** uppgick per den 31 december 2017 till 83 % (73 %).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764
aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-12-31.
Vid samma period föregående år hade Bolaget 15 635 764 aktier. Någon
effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en
utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra
resultatet per aktie.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Väsentliga händelser under 2017

· Zaplox noterades på Nasdaq Stockholm First North den 8 juni 2017.
· Avtal med Arlo Hotels - två uppmärksammade boutique-hotell i New
York med 581 rum. Lösningen implementeras med ASSA ABLOY Hospitality
(lås), Oracle (Property Management System - PMS) och en amerikansk
samarbetspartner inom hotellösningar - Alice.

· One Palm Apartments i Sarasota, Florida, har tagit Zaplox lösning
i drift på sin anläggning med ca 150 andelslägenheter. Anläggningen
ingår i Ram Partners LLC., med ca 32 000 lägenheter. Samarbetspartner
är ASSA ABLOY Hospitality (lås).

· Inledande avtal med Meliá, världens sjuttonde största hotellkedja
med ca 96 000 rum. Efter godkänd installation i deras testmiljö,
lades en order på Zaplox SDK-lösning (Software Development Kit) på
ett hotell. Samarbetspartners är ASSA ABLOY Hospitality och Salto
Systems (lås), samt Oracle och Sihot (PMS).

· Bo-Göran Jaxelius tillträdde tjänsten som CFO under september
2017 på heltid. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som
finanschef på Precise Biometrics och mångårig erfarenhet från andra
mjukvarubolag såsom IIOX, Scalado och Decuma som finanschef och VD.

· Zaplox har skrivit ett utvidgat avtal med SkiStar AB, som varit
kund sedan Zaplox första lösning lanserades 2011. Avtalet innebär att
SkiStar uppgraderar och kommer att implementera Zaplox nya
SDK-lösning (Software Development Kit). Avtalet löper på initialt tre
år med möjlighet till förlängning.

· Chris Clement har anställts som Vice President Sales, North
America. Chris Clement har en omfattande erfarenhet inom den
nordamerikanska hotellindustrin från flera av världens största
hotellkedjor, och har även en bakgrund inom mjukvarulösningar för
hotell. Med denna anställning ökar Zaplox närvaron i USA, som är en
prioriterad marknad eftersom flera stora hotellkedjor har sin bas
där.

· Eric Michélsen tillträdde tjänsten som CTO under december 2017.
Han har bland annat en bakgrund från ASSA ABLOY Hospitality som CTO.
Eric har utöver en gedigen kunskap om hotellmarknaden även mångårig
erfarenhet av införande av mjukvarulösningar.

· Pernilla Brodd tillträdde tjänsten som CMO under december 2017.
Pernilla Brodd kommer närmast från inRiver PIM som global
marknadschef. Pernilla har en lång och gedigen erfarenhet av
varumärkes- och strategiarbete för expansiv tillväxt och försäljning
från ett flertal mjukvarubolag.

Övriga händelser under fjärde kvartalet 2017

· Under 2017 inledde Zaplox samarbetet med Expedia och Hotels.com
och vid Expedias årliga partnerevenemang i Las Vegas i december 2017
presenterades de Zaplox mobila nyckel i en live-demo inför 5 000
utvalda representanter från Expedias partnerhotell.

· Avtal tecknades i januari 2018 med det amerikanska snabbväxande
teknikbolaget Porter & Sail som har ca 200 boutique- och lyxhotell på
60 orter i Europa och USA anslutna till sin concierge-app. Porter &
Sail erbjuder en tjänst där hotell kan kommunicera sitt serviceutbud
och aktiviteter till sina gäster. Avtalet innebär att Porter & Sail
kan erbjuda även mobil in- och utcheckning samt mobila nycklar med
hjälp av Zaplox tjänsteplattform.

VD Magnus Friberg kommentar:

Fjärde kvartalet 2017 har karakteriserats av ett fortsatt arbete med
att utveckla existerande kundrelationer och att fullgöra pågående
pilotprojekt. Till detta kan läggas det fortsatta arbetet att
generera nya kundavtal samt att bygga nya partnerskap i branschen.
Zaplox befinner sig i en stark position där bolaget kan spela en
viktig roll på den händelserika och expansiva hotellmarknaden, som
hittills har präglats av konservatism. Branschen förändras dock i och
med att den digitala tekniken nu gör sitt intåg och ändrar
branschlogiken i grunden. När vi nu lägger 2017 till handlingarna och
fokuserar på 2018 ser vi ljust på framtiden. Vi har rätt
produkterbjudande i en växande marknad. Med stöd i en stark position
på marknaden har vi därför höga ambitioner och högt ställda mål för
att vara drivande i de förändringar som hotellnäringen står inför.

För fullständig bokslutskommuniké, se Zaplox hemsida (www.zaplox.com)
alternativt bifogad fil.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Zaplox.

Denna information är sådan information som Zaplox AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 februari 2018.

För mer information om Zaplox, vänligen kontakta:

Magnus Friberg, VD

E-mail: magnus.friberg@zaplox.com

Tel: +46706580760

Alternativt: ir@zaplox.com

Om Zaplox: Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster för den
globala hotellmarknaden, en marknad som omsätter ca 450 miljarder
dollar årligen*. Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder en
nyckelfärdig plattform som inkluderar en mobil nyckelapp eller ett
Zaplox SDK för att hantera gästens hotellvistelse. Med hjälp av mobil
teknologi erbjuder Zaplox ett ökat värde genom att hotellen får ett
bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila
nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner.
Systemet sparar tid och kostnader och ger hotellet en direkt
kommunikationskanal med gästen och möjlighet att generera ytterligare
intäkter.Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan
stödja lås och hotellsystem, och ersätta eller samexistera med
nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i
kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 1,5 miljoner
gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund,
Sverige, och har kontor i Europa och USA. Zaplox aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission är utsedd till
Certified Adviser för Zaplox.

*Statista.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zaplox/r/zaplox-oppnar-dorrar-for-hotellbransc...
http://mb.cision.com/Main/15340/2460419/797895.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.