Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q1 2019

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT KOMBINERAT MED GOD LÖNSAMHET

Med stöd av en ny effektiv försäljningsstimulerande kampanj mot
distributörsorganisationen accelererade försäljningstillväxten under
kvartalet vilket resulterade i att de totala intäkterna ökade med 21%
till 168,3 (139,3) MSEK. Starkast tillväxt återfanns i Centraleuropa
kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader.

Bolagets digitala utveckling fortsatte under första kvartalet genom
att den nya kommunikationsplattformens första del aktiverades fullt
ut. Zinzinos investeringar i IT-system och marknadsverktyg fortsätter
att vara fundamentala för distributörsaktiviteten som sin tur driver
försäljningen på de olika marknaderna.

Vid ingången av det andra kvartalet inleddes också ett nytt kapitel i
Zinzinos historia då försäljningsstarten i Australien ägde rum den 4
april 2019.

JANUARI - MARS
· De totala intäkterna ökade 21% till 168,3 (139,3) MSEK
· Bruttovinsten uppgick till 51,3 (48,4) MSEK och
bruttovinstmarginalen till 30,5% (34,8%)

· EBITDA uppgick till 11,8 (12,7) MSEK och EBITDA-marginalen till
7,0% (9,1%)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,9 (13,3)
MSEK

· Likvida medel på balansdagen uppgick till 55,8 (58,7) MSEK
· Ny kraftfull försäljningskampanj stimulerar tillväxt
· Försäljningsstart i Australien
Under perioden har Bolaget bytt regelverk från "K3" till IFRS med
övergångsdatum den 1 januari 2018. Effekten av bytet innebär att
jämförelsesiffrorna för varje kvartal 2018 samt helåret 2018 räknats
om till IFRS. Beskrivning och kvantifiering finns beskrivet i
delårsrapporten.

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO
Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 zinzino.com

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag +46 (0)8 463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande kl. 08.00 den 16 maj 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zinzino/r/zinzino-ab--publ--delarsrapport-q1-...
https://mb.cision.com/Main/10976/2815144/1046232.pdf
https://mb.cision.com/Public/10976/2815144/b0b064cde75a917c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.