Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-15

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2018

STARK TILLVÄXT I KOMBINATION MED GOD LÖNSAMHET DRIVET AV POSITIV
UTVECKLING I CENTRALEUROPA

Lansering av nya digitala verktyg under kvartalet i kombination med
Zinzinos engagerade distributörers insatser på de olika marknader
resulterade i att försäljningen ökade med 16% jämfört med samma
period förra året. De nordiska länderna stod för över 70% av
omsättningen men Tyskland, Schweiz, Österrike, Spanien, Rumänien och
Ungern fortsatte att öka starkt under tredje kvartalet. Förutom
satsning på nya digitala säljverktyg har även Zinzino utökat
verksamheten i Ungern och Rumänien för att hantera den snabbt växande
kundmassan i regionen. Under tredje kvartalet har dessutom Zinzinos
Brand book lanserats i syfte för att stärka Zinzinos varumärke och
medvetenheten om bolaget.

"Vi ser tillbaka på ytterligare ett sammantaget positivt kvartal i
linje med våra målsättningar. Vi är nöjda med 16 % tillväxt i
kombination med hög lönsamhet - helt enligt våra förväntningar"
skriver Dag Bergheim Pettersen, CEO, i sin kommentar till rapporten.

JULI-SEPTEMBER

· Totala intäkter ökade med 16% till 139,8 (120,1) MSEK
· Bruttovinsten ökade med 20% och uppgick till 46,0 (38,3) MSEK
· Bruttovinstmarginalen uppgick till 32,9% (31,9%).
· EBITDA uppgick till 6,2 (5,8) MSEK
· EBITDA-marginalen uppgick till 4,4% (4,8%)
· Zinzino utökar verksamheten i Ungern och Rumänien efter rejäl
försäljningstillväxt i regionen.

· Lansering av Zinzino Hub - ett kraftfullt digitalt
försäljningsverktyg

JANUARI-SEPTEMBER

· Totala intäkter ökade med 9 % till 421,7 (385,6) MSEK
· Bruttovinsten ökade med 21% och uppgick till 139,0 (114,5) MSEK
· Bruttovinstmarginalen ökade med 3,3 procentenheter till 33,0%
(29,7%).

· EBITDA ökade med 53% och uppgick till 20,1 (13,1) MSEK
· EBITDA-marginalen ökade med 1,4 procentenheter till 4,8% (3,4%)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,8 (27,4)
MSEK

· Likvida medel på balansdagen uppgick till 49,9 (38,3) MSEK

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700
www.zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12
Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag
Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande kl. 08.00 den 15 november 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/zinzino/r/zinzino-ab--publ--delarsrapport-tred...
http://mb.cision.com/Main/10976/2672387/944890.pdf
http://mb.cision.com/Public/10976/2672387/8a459c64424bd9c2.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.