Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2020-06-02

Effektiva läkemedel mot folksjukdomar

Respiratorius kandidat RESP9000 som ska behandla en av den vanligaste och snabbaste växande lungsjukdomarna i världen går från klarhet till klarhet.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom även kallad KOL är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor som karakteriseras av en långsamt ökande förträngning av luftrören, vilket påverkar livskvalitén för de som drabbas. Det är världens fjärde vanligaste dödsorsak och den förväntas att fortsätta öka och bli den tredje vanligaste dödsorsaken i år. Bara i Sverige beräknas en halv miljon människor lida av KOL.

Stor marknad

Förutom att sjukdomen orsakar mycket lidande och avsevärd försämrad livskvalitet är den kostsam för samhället. Världsmarknaden för läkemedel mot KOL och svår astma uppgår till över 28 miljarder USD och utgör cirka 55 procent av hela marknaden för luftvägsrelaterade läkemedel.

Marknaden för KOL-läkemedel förväntas växa kraftigt fram till 2025. För de åtta största marknaderna (USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, UK, Japan och Australien) uppskattades KOL-marknaden under 2015 uppgå till 9,9 miljarder USD och förväntas öka till 14,1 miljarder USD år 2025.

Det finns alltså ett mycket stort behov av ett effektivt läkemedel mot lungsjukdomen KOL. Respiratorius kandidat RESP9000 har visat mycket goda studieresultat vid den prekliniska forskningen och fortsatta uppdateringar inför den kliniska fasen ger goda förutsättningar för en gynnsam utveckling för aktieägare.

Attraktiv och bred produktportfölj

Respiratorius utvecklar nya läkemedelskandidater för behandling av KOL, astma och cancer. De har kommit längst med VAL001 som primärt utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), som är den vanligaste förekommande formen av lymfkörtelcancer. VAL001 har nått fram till Fas III-studier och har visat mycket starka data från tidigare studier vilket ger produktkandidaten stor potential. Respiratorius söker nu ett avtal med ett läkemedelsbolag vilket förväntas ge inkomster enligt branschpraxis med initial betalning och efterföljande intäkter vid uppnådda milstolpar.

Utöver dessa kandidater har bolaget tre kandidater till som befinner sig i det prekliniska stadiet; RESP1000, RESP2000 och RESP3000. De två förstnämnda ska behandla KOL och svår astma medan RESP3000 avser förbättrad diagnostik av kardiovaskulära sjukdomar.

wysiwyg_image

Kompentent ledning

Bolaget har en gedigen och erfaren ledning i form av bolagets VD, Johan Drott och huvudägaren Christer Fåhreus. Johan har varit verkställande direktör sedan 2013 och innehar en doktorsexamen inom medicinsk teknik och lång erfarenhet från ledande befattningar i bolag inom medicinteknik och läkemedelsutveckling. Christer Fåhreus är en finansiellt stark huvudägare med ett fint track-record inom Life Science, och han tecknar fullt i emissionen.

Kapital för fortsatt utveckling

Respiratorius genomför just nu en 80 procent säkerställd företrädesemission om 25,1 miljoner kronor samt vidhängande teckningsoption som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 25,1 MSEK om 12 månader. Emissionen säkerställer finansiering för fortsatt utveckling av de lovande kandidaterna VAL001 och RESP9000 samt bolagets rörelsekapitalsbehov för en lång tid framöver.

Se hela erbjudandet

Med flera lovande läkemedelskandidater och goda förhoppningar om ett partneravtal ser Respiratorius ut att gå en ljus framtid till mötes.

Om Respiratorius
wysiwyg_image

Respiratorius är ett forskningsbolag. Idag är bolaget främst inriktade mot att utveckla nya läkemedelskandidater inom behandlingen av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma och cancer. Utöver det fokuserar bolaget på projektutveckling som berör hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget etablerades 1999 som en avknoppning från Lunds Universitet. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund.

 

Läs mer här 

Annons
Publicerat: 2020-06-02

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.