Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Annons
Publicerat: 2020-03-23

Minskad risk för stora förluster med dynamiska portföljer

Med dynamiska portföljer som omallokerar automatiserat för bästa riskjusterade avkastning erbjuder BetterWealth nu en ny sorts helt diskretionär portföljförvaltningstjänst som tidigare varit förbehållen institutionella investerare.

Världen har drabbats hårt av det nya coronavirusets framfart vilket lett till stora fall på börsen. I sådana situationer är det enkelt att man låter känslorna styra och rädslan för stora förluster leder lätt till förhastade och dåligt genomtänkta investeringsbeslut. 

Otaliga studier visar att vi i kristider tenderar att ta de absolut sämsta investeringsbesluten. Att sälja sina innehav är sällan det bästa alternativet utan istället menar forskning på att man bör se över sin portföljsammansättning. Stora svängningar på börsen innebär nämligen att den optimala portföljsammansättningen för bästa riskspridning och bästa förväntade avkastning har förändrats. Genom att justera portföljen kan man återställa balansen i portföljen.

–  Målet med vår tjänst är att kunden ska slippa oroa sig för sina investeringar. Genom att vi dynamiskt anpassar våra portföljer till olika marknadslägen vill vi bidra till minskad stress och göra det enkelt för kunden, säger Henrik Jönsson, investeringsansvarig på BetterWealth.

Till skillnad från traditionell investeringsrådgivning och digitala förvaltningstjänster, som robotrådgivare, som erbjuder en statisk portföljsammansättning baserat på kundens profil, så anpassar BetterWealths tjänst sig till varje kunds portfölj efter marknadsrisken. Är marknadsrisken hög allokeras en större del till säkrare tillgångar som räntor och om marknadsrisken är låg allokeras mer i riskfyllda tillgångar som aktier.

– Förvaltningen är diskretionär och allt sker automatiskt. Dagligen bestäms marknadsrisken med maskininlärning och avancerade riskberäkningar. Förändras marknadsrisken kommer portföljen att anpassa sig. Detta är en strategi som framförallt används av pensionsfonder eftersom det minskar risken för stora förluster och historiskt har levererat en hög riskjusterad avkastning.

Eftersom den här typen av dynamisk förvaltning kräver avancerade beräkningar och kontinuerligt underhåll har strategin traditionellt enbart varit tillgänglig för institutionella kunder och kapitalstarka privatpersoner. Men med hög automatisering och låga avgifter vill BetterWealth nu nå ut till en bredare grupp av privatsparare.

– Vi erbjuder våra portföljer på en digital plattform med låga avgifter och hög transparens. Våra portföljer innehåller enbart passiva ETF:er, kundens medel placeras på en ISK-depå, man loggar enkelt in med Bank-ID och som kund har du alltid full insyn i vad du äger och vad du betalar i avgifter.

Läs mer

Tjänsten lanserades 2018 med fullt tillstånd från Finansinspektionen. Siktet är inställt på större kunder med över en miljon att förvalta, även om minsta insättning börjar vid 50 000 kronor.

–  Förra året 2019, var ett bra år. Vår högriskportfölj var upp närmare 26 procent, och i maj, när börsen föll 10 procent föll samma portfölj med 4,5 procent. Samtidigt var vår Sharperatio, alltså riskjusterade avkastning långt över 3 under 2019, säger Henrik Jönsson.   

Investeringar i värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Om BetterWealth
wysiwyg_image

BetterWealth FTS AB är en digital investeringstjänst som erbjuder oberoende investeringsrådgivning och professionell portföljförvaltning. Bolaget är ett värdepappersbolag som grundades 2016 och står under finansinspektionens tillsyn. Vid investering gäller investerarskydd och insättningsgaranti.

 

Läs mer 

Annons
Publicerat: 2020-03-23

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.