Du är här

2007-10-31

MiFID – nya regler för värdepappersmarknaden

Torsdagen den 1 november 2007 trädde det nya regelverket för finansmarknaden i kraft – Lagen om värdepappersmarknaden. Den nya regleringen bygger på ett EU-direktiv från 2004, MiFID, vars avsikt är att ge alla medlemsstater gemensamma och moderna regler för värdepappersföretag och reglerade marknader.

– Aktiespararna är positiva till det nya regelverket. Kraven om bästa möjliga orderutförande samt genomlysning i värdepappershandel kommer att leda till ett starkare konsumentskydd, säger Peter Knutsson chef för Aktiespararnas Intressebevakning. Den nya investeringstjänsten så som drift av multilaterala handelsplatsformar, fortsätter Peter Knutsson, kommer att stärka konkurrensbilden till nytta för småsparare inom hela unionen.

MiFID är ett mycket omfattande direktiv, och nedan kan du läsa om tre spännande delar: marknadsplatser, investerarskydd och genomlysning.

Marknadsplatser
Framöver kommer man officiellt att prata om två typer av marknadsplatser: reglerade marknader och MTF (Multilateral Trading Facility). Samtidigt kommer begreppet börs, som vi känner till det i dag, att försvinna.

Stockholmsbörsen och NGM (Nordic Growth Market) kommer att vara reglerade marknader medan Aktietorget, First North och NGM:s Nordic MTF kommer att bli MTF:er. Regelverket för MTF:er är inte lika strängt som för reglerade marknader, bland annat omfattas de inte av prospektdirektivet, öppenhetsdirektivet och direktivet om uppköpserbjudanden. Detta då MTF ska erbjuda en enklare handelsmöjlighet. Ledningen för en MTF kan dock välja att använda sig av de strängare reglerna, varför det blir viktigt att noga studera marknadsplatsens villkor.

Eftersom tanken med MiFID-direktivet är att öka konkurrensen kommer värdepappersföretag i EU att kunna etablera MTF:er för handel med aktier. Samtidigt kommer aktier att kunna tas upp till handel på en reglerad marknad utan att bolaget ansökt eller ens samtyckt till detta. Därmed skärps konkurrensen då aktier, som i dag endast handlas via Stockholmsbörsen, även kommer att kunna handlas på andra reglerade marknader och på MTF:er i hela EU.

Investerarskydd
Kunderna ska numera delas in i tre kategorier: professionell, godtagbar motpart och icke-professionell. Kundskyddet är beroende av den kategori du tillhör och störst kundskydd ges dem som inte handlar yrkesmässigt med värdepapper, det vill säga icke-professionella kunder dit privatpersoner och de flesta företagen räknas.

Värdepappersföretagen måste informera sina kunder om en rad förhållanden som rör företaget och dess tjänster liksom avgifter och kostnader. Därtill ska företaget skaffas sig kunskap om dig som kund, exempelvis erfarenhet, finansiell ställning och investeringsmål. I skyldigheten att iaktta kundernas intresse ligger en skyldighet att utföra kundernas order så att bästa möjliga resultat uppnås. För att säkerställa detta ska en policy för ”bästa orderutförande” tas fram.

Kravet på bästa möjliga orderutförande kan ha betydelse för ett värdepappersföretag som normalt utför transaktioner på en viss börs (marknad). Då en order alltid ska genomföras utifrån kundens bästa kan reglerade marknader och MTF:er inom och utom Sverige komma att ta över handel från Stockholmsbörsen om de erbjuder bättre villkor. Om det i samband med en transaktion skulle visa sig att ett bättre pris kan uppnås (allt annat lika) för kunden hos en MTF eller en annan reglerad marknad, som finns med i värdepappersföretagets riktlinjer, ska ordern i stället utföras där.

Genomlysning
Samtidigt medför den nya regleringen bättre möjlighet till genomlysning, i syfte att förbättra marknadsdeltagarnas möjligheter att jämföra de priser som erbjuds av olika marknadsplatser och därmed utjämna konkurrensförutsättningarna mellan de olika aktörerna. Tanken är att information om kurser och transaktioner ska offentliggöras oavsett var aktien handlas, det vill säga på en reglerad marknad, på en MTF eller direkt hos värdepappersföretaget.

Man pratar om genomlysning före och efter handel. Genomlysning före handel innebär offentliggörande av priser och volymer som lämnats, medan genomlysning efter handel innebär offentliggörande information om avslutskurser, volym med mera beträffande genomförda transaktioner. Kraven gäller endast handeln med aktier.

MiFID är ett omfattande regelverk. Nedan finns några Internetadresser om du vill läsa mer om Lagen om värdepappersmarknaden:
• Finansinspektionens hemsida, där det finns information om regelverk, www.fi.se
• Regeringens hemsida, där det finns utredningar och förarbeten till lagtexter, www.regeringen.se
• Svenska fondhandlarföreningen, www.fondhandlarna.se


Relaterade länkar
”Förändringar i bolags- och börsrätten”
(Aktiespararna, 20071024)

”Förblir börsnotering en kvalitetsstämpel?”
(Aktiespararen, nummer 8 2007)

Författare Anna Jansson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.