Du är här

2009-04-29

Webbinformationen bättre – men mer finns att göra

Första delen i Årets börsbolag 2008, finansiell information på webbplats, är granskad och klar. Totalt sett har resultaten förbättrats en hel del jämfört med fjolårets granskning, men mycket återstår ändå att göra. Billerud, som också blev Årets börsbolag 2007, försvarade sin tätplats på webben.

I tävlingen om Årets börsbolag 2008 har granskningen av finansiell information på webbplats nu avslutats. Precis som i fjol har Kanton gjort arbetet, och totalt har 271 bolag på Nasdaq OMX Stockholms tre listor och NGM-börsen granskats.

Webbgranskningen gjordes första gången i fjol, och den visade då att det fanns stor förbättringspotential – främst i struktur men också vad gäller innehåll. Förbättring har skett, men mycket återstår ändå att göra.

– Vi ser en förbättring på flertalet kriterier, och utvecklingen går framåt, om än långsamt, säger Hans Borneroth, VD för Kanton.

Den allra tydligaste förbättringen är att antalet företag som redogör för sitt hållbarhetsarbete (miljö, nöjd kundindex, etik, jämställdhet, personal med mera) har ökat markant sedan förra årets granskning. Medelpoängen för stora bolag har i detta kriterium ökat med mer än 100 procent jämfört med i fjol. Även de mindre bolagen har hakat på denna trend.

– Detta är extra roligt, med tanke på hur viktigt hållbarhetskriteriet är för näringslivet i dag och hur aktuellt det är i samhällsdebatten, säger Hans Borneroth.

Nya kriterier för i år, jämfört med föregående års granskning, är bland annat interaktiva årsredovisningar och webb-TV för VD-presentationer av delårsrapporter. Ett stort antal företag har redan anammat detta på sina webbplatser, framför allt vad gäller interaktiva årsredovisningar. Detta underlättar arbetet för analytiker, journalister och andra som följer bolagen.

  Kantons granskare, från vänster Hans Borneroth, Andreas Rudin och Mattias Adebäck, ser fortfarande stort utrymme för förbättring.

– Här går de större bolagen i bräschen, säger Mattias Adebäck, en av dem som arbetat med granskningen. Nu gäller det för de övriga bolagen att inse nyttan med detta och följa efter.

Någon kanske då invänder att storföretagen har råd att lägga upp dyra kommunikationslösningar på Internet, medan sådana för de mindre företagen kan bli dyrt.

– Men mycket och detaljerad information på webben innebär att företagen i gengäld slipper många telefonsamtal, vilket i sin tur innebär lägre kostnader, säger Hans Borneroth. För företag med väldigt många aktieägare kan mängden telefonsamtal och e-post annars bli en övermäktig uppgift för en liten informationsavdelning att klara av. Med en så enkel sak som en bank av vanliga frågor och svar kan många onödiga samtal undvikas.

Företagens kalendrar samt marknads-, konkurrens-, risk- och känslighetsanalyser blir allt vanligare, eller, egentligen, mind-re ovanliga på nätet. Medelpoängen är nämligen fortfarande låg inom detta område, även om den är högre än i fjol. Framför allt är beskrivningen av säsongeffekter i företagens verksamheter bristfällig.

– Endast 12 procent av bolagen på Nasdaq OMX Stockholms storbolagslista har presenterat en marknadsbeskrivning på sina webbplatser, säger Andreas Rudin, ansvarig hos Kanton för granskningen. Sådana beskrivningar finns i alla årsredovisningar, så varför kopierar inte bolagen helt enkelt uppgifterna från årsredovisningen och lägger ut på webben? Nätet är i dag ofta en besökares första kontakt med ett bolag, och då borde informationen också vara fullödig. Använd Internets potential, för den är hög!

Allmänt sett råder fortsatt brist på praxis för den finansiella informationen på webben. Somliga bolag är föredömliga i hur strukturen för denna information ser ut, medan ett större antal bolag uppenbart inte har tänkt på investerare, aktieägare och massmedier när de byggt sina hemsidor. Det handlar om webbstrategi.

Vissa bolag lever inte ens upp till gällande krav och rekommendationer för redogörelse av finansiell information på webbplats, vilket är anmärkningsvärt. Ett sådant krav, från Finansinspektionen, är att informationen för bolag registrerade i Sverige i första hand ska vara på svenska. Ändå presenterar ett stort antal bolag sin information endast på engelska!

– Häpnadsväckande är också att somliga bolag blandar olika språk, oftast svenska och engelska, närmast hur som helst på sina webbplatser, säger Andreas Rudin. Vissa sidor växlar fritt mellan svenska och engelska när man klickar sig igenom dem.

Negativt är också att det fortfarande finns en hel del att önska när det kommer till redogörelsen för företagens bolagsstyrning. Samtidigt som införandet av Svensk kod för bolagsstyrning lett till en hög lägstanivå bland bolagen råder brist på riktigt goda exempel. Vidare kan endast få bolag bjuda på funktionella formulär på sina webbplatser för beställning av gamla årsredovisningar och delårsrapporter.

– Trenden är också nedåtgående vad gäller webbkartor och sökfunktioner på webbplatserna. Det är tråkigt, eftersom de är viktiga verktyg, som underlättar för investerarna att hitta specifik information, säger Andreas Rudin.

Kantons granskare efterlyser på många webbplatser också bra och informativa kalendrar, bättre kontaktinformation och mer samordnad information.

– Ett exempel som manar till efterföljd är Investor, som har samordnat all finansiell information på ett enda ställe på sin webbplats, inräknat pressbilder och kalender, under en flik som heter Investerare och Media. Där finns också länkar direkt till annan information som kan vara värdefull för investerare. Detta underlättar sökandet mycket, säger Andreas Rudin.

I fjol utsågs Billerud till Årets börsbolag, inte minst efter en klar seger i den första deltävlingen: finansiell information på webben. De 25 poäng Billerud då skrapade ihop räckte till en klar delseger, 3 poäng före tvåorna. I år får Billerud ånyo 25 poäng som segrare i detta delmoment, men nu med bara en poäng till godo på tvåan, Elanders. Eftersom maximipoängen var 38 i fjol, mot 32 i år (beroende på att ett antal granskningskriterier från i fjol nu upphöjts till lag), speglar detta dock en klar förbättring totalt sett.

Relaterade länkar
"Billeruds webbplats är fortfarande bäst"
(Aktiespararna, 2009-04-29)

Kantons webbplats
Årets börsbolags webbplats

Författare Bosse Steiner

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.