Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-01-27

Spara i företagslån

Är du rädd för att investera fel 2012? Då är du inte ensam. Men det finns alternativ till en skakig aktiemarknad. Aktiespararen har tagit fram de bästa korta ränte- och företagsobligationsfonderna, för vilka investerare kan glömma volatila aktiekurser och i stället få en säkrare avkastning.

I takt med att bankerna får allt strängare krav på högre kapitaltäckning, vilket hämmar utlåningen, växer marknaden för företagsobligationer. Företagsobligationer är skuldebrev som ges ut av företag i behov av att låna pengar. I en lågkonjunktur är riskerna för konkurs som störst och räntan som högst. Förvaltare av företagsobligationsfonder ser därför fyndlägen när det nu är möjligt att få en ränta på runt 10 procent.

Aktiespararen har gallrat fram de bästa räntefonderna att investera i på kort sikt. De med lägre risk har oftast företagsobligationer blandade med skuldebrev utgivna av staten och bostadsinstitut. För att undvika valutarisk ser du i tabell 1 på nästa sida fonder som handlar i endast svenska kronor. Olika valutor i ditt fondsparande kan visserligen bidra till att sprida risken, men på grund av den turbulens vi sett i euroområdet och i USA känns den svenska kronan i dagsläget som en relativt trygg hamn. Dessa fonder passar sparare som inte har lång tid till pensionen eller dem som närmar sig slutet för andra sparmål.

Ju längre löptid skuldebreven har, desto mer riskabla är de. Under det senaste decenniet har extremlåga räntor gjort långfristiga obligationsfonder till gynnsamma placeringar. Men med tanke på den nu rekordlåga räntenivån är kortare löptider intressantare, eftersom de påverkas mindre av stigande räntor än de långa. Stigande marknadsränta sänker värdet på obligationerna, vars avkastningsränta blir mindre värd. Vi har därför valt att i tabell 1 även sortera bort fonder med längre löptid än 1,5 år. (På fondspråk är löptid ungefär detsamma som duration, som du hittar i fondernas faktablad eller månadskommentarer.)

Högst upp i tabell 1 hamnar ”de säkra” alternativen, med högst riskjusterad avkastning på fem år. Catella Avkastning är dyrare än övriga, sett till förvaltaravgift, men det har inte påverkat fondens förstaplats, vare sig på fem eller tio år. Fonden delar ut sin avkastning till andelsägarna.

På tio år har Catellas fond gett en avkastning på 52 procent, visserligen med något kraftigare svängningar på vägen dit än exempelvis Danske Invests likviditetsfond. Catella Avkastning får ha en löptid på 1–3 år, och i dag ligger löptiden på drygt ett år.

Fondens förvaltare, Magnus Nilsson, ser många fyndlägen:

– Bland annat kan du köpa obligationer från Comhem med en ränta på 9,75 procent eller från Apotekskedjan Medstop på 10 procent.

Måste man då vara multimiljonär för att kunna ta del av företagsobligationer utan att gå genom en fond?

– Nej, det finns en del att köpa även i små poster. Problemet är att marknaden är svårtillgänglig och den elektroniska handeln begränsad – till skillnad från aktier, som är en knapptryckning bort. Många privata bankrådgivare har dålig koll på företagsobligationer, och jag anser att fonder är ett bättre alternativ eftersom du då får en riskspridning och bättre likviditet, säger Magnus Nilsson.

Även i tabell 2 är fonderna sorterade efter bäst avkastning på tre år, utan hänsyn tagen till svängningar. Fonderna här gör investeringar i olika valutor, men i tabellen är de sorterade efter avkastning i svenska kronor. Innehaven utgörs nästan uteslutande av företagsobligationer med låga kreditbetyg, som därför ger högre avkastning, och löptiderna kan vara längre än ett år.

På fem år skiljer de bästa sig inte så mycket åt. Men på tio år sticker UBS High Yield-fond ut, som på tio år har levererat 64 procent i avkastning – trots att innehaven klassificeras som skräpobligationer, vilket tidigare var ett vanligt svenskt epitet i stället för dagens finare namn, ”högavkastande”, alltså företagsobligationer med låga kreditbetyg.

Dock har UBS-fonden, liksom Evlis, sedan vikt ned mot genomsnittet i sin kategori på fem år, enligt Aktiespararens gyllene fondregel nummer 2 (se sidan 59). Det gäller att man har ögonen öppna även på räntemarknaden!  N

Sharpekvoten

Sharpekvoten mäter riskjusterad avkastning. Det kan låta väl avancerat men är egentligen inte svårare än att en investerare vill ha så hög avkastning för så lite risk som möjligt. En hög Sharpekvot betyder hög avkastning och låg risk. Måttet kan vara bra att känna till, eftersom fondförvaltare själva gärna bara talar om avkastning om denna under en viss period varit extra hög. Fråga dig alltid: Är jag beredd att ta så mycket risk som det krävs för att hoppas på den avkastning som varit/prognostiseras?

Om du själv vill räkna ut Sharpekvoten tar du avkastningen utöver den riskfria räntan, som i dag ligger på 1,46 procent, dividerad med risken mätt i standardavvikelse (som visar hur mycket avkastningen svänger runt sitt medelvärde). Alla dessa värden kan du själv se på exempelvis www.morningstar.se när du klickat på vald fond.

Tänk på …

... att i en kris prioriteras ägarna till företagsobligationer framför aktieägarna, men om det inte går helt åt skogen har aktieägarna rätt till den framtida vinstökningen. Att investera i företagsobligationsfonder kan därför ses som ett komplement till aktiefonder.

Författare Awave Admin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.