Du är här

2017-01-26

Vi stuvar om rejält i portföljen

Här kan du se förändringarna i Aktiespararens kortsiktiga portfölj.

 

Allmän reflektion

Till slut kom den där efterlängtade dagen på den amerikanska börsen. Börsindexet, Dow Jones Industrial Average (DJIA) nådde en ny högstanivå när den passerade 20 000-strecket igår, den 25 januari 2017.

 

Rörelsen är imponerande och vi gläds åt alla som har sparande med exponering mot USA. Samtidigt förändras inget fundamentalt enligt vår mening – vinsterna har inte ökat (även om de förväntas öka, trots 6 kvartal med fallande bolagsvinster i USA). Hetsen kring ”DOW 20K”handlar alltså om psykologi, där en mental motståndsnivå passerats, och inget annat.

”Trump-rallyt” fortsätter således med en oförminskad styrka efter att "DOW 20K" uppnåtts. Sentimentet på börsen är väldigt positivt just nu och det reflekteras i marknadens prissättning. Den amerikanska tioårsräntan har även stigit något efter rekylen och är i skrivande stund runt 2,54 procent.

Utifrån ett längre perspektiv har börsen i USA gått fantastiskt sedan bottennivåerna kring runt mitten på 2009. Sedan dess har DJIA-indexet stigit med hela 150 procent motsvarande en genomsnittlig årlig avkastning på runt 12 procent. Se nedanstående graf.

 

 

I en miljö av spirande optimism har vår försiktiga hållning straffat sig något i relativa tal på kort sikt. Men sett till den aggregerade portföljutvecklingen så har portföljen levererat absolut avkastning (positiv avkastning) än så länge i år.

 

 

Vi lyckades göra en skärmdump på nyhetskanalen CNBC den historiska dagen när Dow Jones nådde 20 000-nivån. Klicka på bilden för en större version.

En del av våra innehav som danska Hartmann, norska Tomra, Opus och danska G4S har stigit i den omväxlande börsmiljön. Sämre har det gått för den nya positionen i H&M och för innehavet i Railcare. Efter dagens bokslut, som kom in under förväntan, har även Getinge gått ned och vi ser över vår position i medicinteknikbolaget. Vi konstaterar även att Intrum kom med en fin rapport tidigare under dagen är i skrivande stund upp 7 procent.

Vi gör följande förändringar i portföljen:

Semafo

 • Vi säljer halva innehavet i Semafo då vi räds en fortsatt svag utveckling i guldpriset i spåren av en tillsynes förnyad riskaptit på aktiemarknaden, något som på kort sikt riskerar att pressa Semafo-aktien

Loomis

 • Vi köper samma bolag - Loomis - 20 kronor billigare. Som bekant sålde vi en del av vårt innehav i Loomis för ett par veckor sedan på 275 kronor då en rad tekniska indikatorer tydde på ökad risk för en rekyl nedåt.
 • Med facit på hand var det rätt och aktien är ner cirka 7 procent sedan dess utan att något bolagsspecifikt egentligen har skett. Aktien har nu spreadat isär rejält gentemot index på kort tid vilket nedanstående bild visar.
 • Vi gillar alltjämt Loomis och väljer att öka på innehavet igen.

 

Fingerprint Cards

 • Vi väljer att ta en tradingposition biometribolaget Fingerprint Cards, noterad på Stockholmsbörsen
 • Aktien analyserades i nummer 2 2016 av tidningen Aktiespararen
 • Aktiemarknadens fokus har de senaste månaderna skiftat från den operativa verksamheten till de återkommande turerna kring Johan Carlström och Lars Söderfjäll
 • Fingerprint har presterat en extraordinär tillväxttakt i intäkter och resultat de senaste åren samtidigt som det fria kassaflödet har varit imponerande
 • Vi bedömer att tillväxtförutsättningarna är någorlunda goda på lite sikt, även om marknaden är snabbrörlig, där såväl trendskiften som konkurrenssituationen är svåra att förutsäga idag
 • Niomånadersrapporten 2016 visade på en vinst per aktie efter utspädning på 5,01 kr
 • Även om vi räknar med konsensusestimaten om 1,6 kr per aktie i VPA för Q4, hamnar vi på en vinst per aktie på 6,61 kr för rullande tolv månader
 • Baserat på vår bedömning bör nettokassan uppgå till omkring 1,3 miljarder kronor (runt 4 kr per aktie) när nettokassaflödet från det fjärde kvartalet adderas till likviditetspositionen
 • Baserat på dagens kurs blir det kassajusterade p/e-talet runt 8x, vilket är en häpnadsväckande låg nivå för ett växande, lönsamt och marknadsledande teknikbolag - även om en viss rabatt är befogad givet turbulensen kring Carlström och Söderfjäll
 • Rullande p/e-talet är förvisso i förfluten tid och inte av en framåtblickande karaktär. Men med den värderingsnivån är ingen tillväxt inprisad i dagens aktiekurs – tvärtom är ett antal misslyckande inprisade vilket på sätt och vis ger en viss motståndskraft mot framtida ”chocker”
 • Fingerprints bokslut presenteras nästa vecka, den 2 februari
 • Risknivån i aktien är utan tvivel hög och vi bevakar utvecklingen noga
 • Horisonten på placeringen är runt 1 månad

 

Om den kortsiktiga portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för våra medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.