Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-12-01

Rekordlåg skatt för ISK och kapitalförsäkring

Riksgäldens statslåneränta som bland annat används för beräkning av skatten för sparande inom investeringssparkontot och kapitalförsäkringen sänks från 2,09 procent föregående år till rekordlåga 0,9 procent för 2014.

Det innebär att schablonskatten sänks från 0,63 procent till 0,27 procent. I praktiken betyder det här en sänkning av skatten med 57 procent. Huvudregeln är att sparande inom ISK/kapitalförsäkring lönar sig om avkastningen är högre än statslåneräntan.

Om man räknar med en högre avkastning än 0,9 procent tjänar man alltså på att ha sitt sparande på ISK eller i en kapitalförsäkring. Statslåneräntan per den 28 nov 2014 som alltså är fastställd till 0,9 procent används för beräkning av skatten för inkomståret 2015 och denna summa redovisas sedan i 2016 års deklaration.

Slutligen bör det påpekas att schablonintäkten är förifylld i deklarationen, privatpersoner behöver alltså inte räkna ut denna själv. För kapitalförsäkringar gäller att det är försäkringsbolaget som står som ägare för aktierna i försäkringen och därför är det de som redovisar och betalar in skatten, du behöver alltså inte redovisa något själv i din deklaration. Istället betalar du in skatt till försäkringsbolaget.