Du är här

2016-04-16

Revisorsslakt följde revisorsjakt

Revisorerna sov gott på sitt pass, skanderade AMF vid fjolårets årsstämma i SCA. I veckan fick PwCs Anna-Clara af Ekenstam, som varit huvudansvarig revisor i SCA och Saab, lämna båda bolagen.

Efter att i februari i år ha varnats av Revisorsnämnden för att ha deltagit i jakter anordnade av SCA, har Anna-Clara af Ekenstam inte längre ägarnas förtroende vare sig i SCA eller i Saab.

Revisorsbytet i SCA var föraviserat. I kallelsen till årets SCA-stämma framgick att valberedningens förslag var att PwC skulle få lämna sitt revisorsuppdrag i SCA, något som Aktiespararna krävde vid fjolårets årsstämma i SCA.

Saabs valberedning däremot hade valt att inte föra in ämnet revisorsbyte på stämmoagendan vid årets årsstämma, trots revisorsnämndens kritik gällande af Ekenstam och hennes kollega på PwC, och trots att kritiska röster i Saabs ägarled höjts mot revisorn. Bakom valberedningens ställningstagande låg det faktum att revisionsbolaget som af Ekenstam arbetar för, dvs. PwC, hade valts till revisor för en fyraårsperiod och att årets Saabstämma därför inte var tvingad att behandla frågan om revisorsval.

I handlingarna till Saabstämman stod det: ”Vid årsstämman 2015 valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) till revisor för perioden till och med årsstämman 2019. Under tredje kvartalet 2015 utsågs Anna-Clara af Ekenstam till huvudansvarig revisor. I anledning av att Revisorsnämnden har meddelat Anna-Clara af Ekenstam varning har aktieägare framfört synpunkter till valberedningen rörande den huvudansvarige revisorns och PwC:s lämplighet".

Saabs valberedning konstaterade vidare i handlingarna att: "Valberedningen har tagit del av Revisorsnämndens beslut och även beaktat de synpunkter som framförts från aktieägarhåll. PwC har därefter till Saabs revisionsutskott meddelat att man avser att utse ny huvudansvarig revisor. Valberedningen, som även fört en dialog med Saabs revisionsutskott, anser efter att ha övervägt frågan att det inte finns anledning att föreslå entledigande av nuvarande revisionsbolag PwC som revisor".

VD på Svolder, Ulf Hedlund, sa i sitt anförande till Saab-stämman att han var bestört över att Anna-Clara af Ekenstam hade varnats av Revisorsnämnden rörande opartiskhet och självständighet. Han ville veta om Anna-Clara af Ekenstam fortsatt skulle delta i revisionen av Saab.

Hedlundh fick svaret att Anna-Clara af Ekenstam från och med nu inte kommer att ingå i det revisorsteam som reviderar Saab. Det underströks noga att varningen som af Ekenstam har fått inte har någon koppling till Saab. Stämmodeltagarna informerades också om att af Ekenstam inlämnat en överklagan till Revisorsnämnden.

På stämman kungjordes namnet på den nye huvudansvarige revisorn i Saab; nämligen Bo Hjalmarsson. Någon presentation av Hjalmarsson gjordes dock inte för Saabs aktieägare.

I de dokument som offentliggjorts efter Saab-stämman med anledning av de ärenden som togs upp på stämman nämns inte att af Ekenstam lämnar uppgiften som huvudansvarig revisor i Saab, eller att Bo Hjalmarsson ska efterträda af Ekenstam i rollen. Rent formellt kan man säga att Saab-stämman inte alls behandlade revisorsfrågan, vilket alltså är i linje med att Saab normalt väljer revisor vart fjärde år.

Det är vettigt att varje år se över revisorsfrågan, argumenterade Ulf Hedlundh på stämman. Han önskade att Saabs årsstämma 2017 ska behandla frågan om att bolagsordningen ska ändras så att val av revisor ska gälla fram till nästa års årsstämma, dvs. att revisor ska väljas för ett år i taget.

I Saabs nuvarande bolagsordning slås fast att uppdraget som revisor gäller fram till och med den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Ny revisor i SCA är Ernst&Young, med Hamish Magon som huvudansvarig.

Författare Åsa Wesshagen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.