Du är här

2015-04-12

SSAB var veckans vassaste stämma

Att Industrivärden sätter sin tillfälliga VD-lösning i högsätet för SSAB utgör årets märkligaste styrelsenominering, påpekade Aktiespararna på SSAB:s årsstämma som gick av stapeln i veckan.

Aktiespararna ifrågasatte nomineringen av Bengt Kjell som styrelsens ordförande i SSAB.

Den allmänna misstron mot Bengt Kjell grundar sig i historien. Han var Industrivärdens vice VD, men lyftes ut i kylan efter att ha suttit på två stolar när han startade ett fastighetsbolag, nämligen Hemfosa, samtidigt som han var ordförande i ett annat, Kungsleden.

Han friades från anklagelserna om trolöshet mot huvudman, men fick en spark åt sidan i karriären. Att han förblev en av de invigda i Handelsbankssfären förstås av att han nu lyfts in från kylan.

Men, av allt att döma, åtnjuter han trots allt inte sfärens fulla förtroende. Om så varit fallet hade han utsetts till ordinarie VD i Industrivärden och inte som tillförordnad. Sannolikt blir Bengt Kjell heller inte långvarig i rollen som ordförande för SSAB.

Under de tre månader som förflutit sedan Sverker Martin-Löf meddelade att han inte stod till förfogande för omval har Industrivärden inte hittat en permanent ordförandelösning för SSAB.

Att till ordförande föreslå en person som redan sitter i styrelsen och är insatt i SSABs verksamhet hade varit både tidseffektivt och klokt eftersom SSAB har mycket på sin agenda. Framför allt måste SSAB skyndsammast höja sin lönsamhet efter att flera år i rad ha misslyckats att leverera.

Den stora exponeringen mot Ryssland och Finland som uppstod genom samgåendet med Rautaruukki tynger koncernen på ett mycket märkbart sätt. Redan ett halvår efter att affären med Rautaruukki gått i lås tvingades SSAB göra nedskrivningar i Rautaruukki.

Martin-Löf spelade huvudrollen i den nyligen sjösatta Rautaruukkiaffären som skulle kröna Martin-Löfs karriär. Efter hans avgång är risken stor för dyra förseningar orsakade av bristande kontinuitet i styrningen av affären.

Trots att SSAB är mitt inne i en industriell omstrukturering så föreslår Industrivärden en ekonom till ordförande. Aktiespararna uttryckte på stämman oro för att nomineringen av Bengt Kjell gjorts mot bakgrund av att SSAB ska avyttras.  

Men att SSAB skulle kläs till brud för att säljas - det låg inte i korten, intygade SSABs valberednings ordförande, Anders Nyberg, på stämman. ”Varför föreslår då inte Industrivärden en industriman i rollen som styrelsens ordförande i SSAB?” frågade Göran Hedsberg, ombud för Aktiespararna på SSAB-stämman, retoriskt.

På frågan från Aktiespararna om Bengt Kjell var en permanent ordförandelösning så svarade Anders Nyberg mer svävande. Han framhöll att styrlseval normalt görs på ett år.

Aktiespararna kritiserade också de båda huvudägarna, Industrivärden och Solidium, för att ha gjort en ”decemberöverenskommelse” som satt valberedningens funktionssätt ur spel.

Vid tidpunkten för Rautaruukkiaffären avtalade huvudägarna att Industrivärden ska äga rätt att nominera styrelseordföranden och ytterligare två styrelseledamöter. Solidium ska ha rätt att nominera två ledamöter. De två parterna har också överenskommit att rösta på samma styrelseförslag.

Martin-Löf bekräftade på stämman att nämnda överenskommelse gäller än idag, men underströk att syftet med den inte var att runda det svenska valberedningssystemet utan att knyta de båda huvudägarna vid sitt ägande.

Martin-Löf var mycket aktiv på SSAB-stämman, trots att han avgick från SSAB-styrelsen samma dag. Att Muncks och Forsbergs rapport om SCA offentliggjorts samma dag (8/4) med slutsatser som inte innebar några brottsmisstankar mot Martin-Löf hade kanske med den saken att göra.

Martin-Löfs aktiva roll på stämman gav intrycket att han haft ett djupt engagemang i SSAB.

Författare Åsa Wesshagen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.