Du är här

2015-04-09

Skanska ska inte granskas

Förslaget från Aktiespararna att tillsätta en särskild granskningsman röstades ner av stämman. Den granskning som Skanska själv tillsatt är tillräcklig ansåg aktieägarna, även om den inte med säkerhet kommer att vara offentlig i alla delar.

Aktiespararnas föreslagna granskningstema var att utreda om det funnits mutor i Skanskas verksamhet i Tjeckien och vem som i så fall hade ansvaret för det. Aktiespararnas ombud, K Göran Hedsberg, ansåg att Skanskas styrelse och ledning var otydliga och duckade när anklagelserna om mutor kom på tal.

”Även om det är osannolikt att Skanska har mutat så innebär det inte att vi kan utgå ifrån att det inte hänt och att ingen varit ansvarig innan vi vet det säkert. Därför föreslår Aktiespararna att det tillsätts en särskild granskningsman”, förklarade Hedsberg.

På senare tid har Skanska skapat stora rubriker gällande misstänkta mutbrott.  En tidigare internrevisor har sagt i Ekot att mutor funnits inom Skanskas verksamhet i Tjeckien. Styrelsen förnekar att internrevisorn ska ha rapporterat om mutan till revisionsutskottet.

Skanskas styrelse skulle, rent hypotetiskt, kunna få ansvaret för mutor som den inte känt till om styrelsens ovetskap berodde på egen bristande kontroll.

Eftersom det är grova maskor i nätet av regler för internkontroll och då det är lättare att byta ut VD än styrelsen hängs som regel VD ut och styrelsen går fri från ansvar för bristande kontroll, konstaterade Hedsberg.

Skanskas styrelseordförande, Stuart Graham, bedyrade emellertid att styrelsen inte har några planer på att byta ut VD Johan Karlström. På fråga från Aktiespararna om vems ansvar en eventuellt konstaterad muta var, svarade Graham: ”Om det har begåtts något olagligt så är den ansvariga parten inom Skanska. Den kommer att avskedas från Skanska. Men vi kommer i alla fall inte att avskeda vår VD.”

VD Johan Karlström intog initialt en mer ödmjuk linje än Stuart Graham. Som avslutning på sitt anförande till stämman tackade VD för förtroendet från alla aktieägare och uttryckte en förhoppning om att få ett fortsatt förtroende framöver.

När Karström senare under stämman fick frågor om etik försvarade han dock med hög röst Skanskas etikarbete.

Johan Karlström berättade för stämman det som tidigare meddelats, nämligen att Skanska självt tillsatt en utredning om mutmisstankarna som genomförs av Deloitte. Bo Selling som företrädde en av de största ägarna, Alecta, ville veta när denna utredning blir klar och hur den kommer att offentliggöras.

Johan Karlström gav då det anmärkningsvärda svaret: ”Den kommer att ta ett flertal månader att genomföra. När den då är klar och vi kommer att få slutsatserna från utredningen och så kommer vi att ta den juridiska expertis och hjälp som behövs och bestämma vad det är som i det sammanhanget ska offentliggöras.”

Carina Markow Lundberg, som företrädde Folksam, replikerade då förmanade: ”När man gör sådana här granskningar så är det bra att vara så transparent som möjligt, annars tror lätt någon att det är något som sopats under mattan.”

Lundberg Markow ställde därefter en fråga om de etiska ”score cards” som Skanska arbetade med kommer att offentliggöras på något sätt. Karström svarade kort att ” Vi hade inte tänkt presentera resultatet av detta externt.”

Ett ord som Johan Karlström använde flitigt på stämman var annars ”transparens”.  Men öppenhet präglade inte Skanskastämman.

Flera gånger hänvisade Skanskas styrelse och ledning till att en utredning pågick och att Skanska därför inte hade några kommentarer. Skanska gjorde därtill sitt yttersta för att minimera utrymmet för att diskutera frågor om mutmisstankar på stämman. Ämnet etik hade istället ”förpassats” till ett etikseminarium som hölls två timmar innan stämman.

Inte förrän VD hade fått frågan berättade Johan Karlström vad som lett fram till beslutet att slutligen lämna Brasilien. Det var inte bara för den dåliga lönsamheten utan också för bristen på transparens i den marknaden, vilket i sig utgjorde en stor affärsrisk, berättade han.

Det är förstås paradoxalt att Skanska, som ansetts ligga i framkant vad gäller etiska frågor, nu är aktuell för korruptionsmisstankar inte bara i Tjeckien utan också i Brasilien. Ingen vill tro att just Skanska skulle gjort sig skyldig till mutbrott, att utvecklingen inom etikområdet sprungit ikapp Skanska, allra minst Skanska självt.

Kanske är det framför allt Skanskas självbild som måste förändras för att Skanska ska nå ikapp på etikområdet. Karlström lovade hur som helst aktieägarna att fortsätta arbeta med etikfrågorna. Samma budskap gavs på det nämnda etikseminariet. Där berättade Skanskas vice president Ethics, Lars Björklund, att Skanskas uppförandekod från år 2002 ska uppdateras, eftersom det hänt en hel del på etikområdet sedan 2002.

Björklund sade: ”Vi blir inte klara med etik. Det har länge varit ett fokus för Skanska. Det krävs att vi förbättrar vår utbildning. Vi kommer att uppdatera vår uppförandekod som kom 2002. Vi kommer att göra den enklare och mer modern. Vi behöver vara bättre gentemot våra underleverantörer. Vi ska vara tydligare mot dem. Detta ämnesområde förflyttar sig. Vi blir därför aldrig klara med det.”

På frågan hur det känns nu när det skrivs stora rubriker om mutmisstankar mot Skanska som historiskt lagt ner så mycket möda på etikarbete svarade Björklund ärligt: ”Det känns i magen”.

Författare Åsa Wesshagen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.