Du är här

2016-04-05

Swedbankstämma med många bottnar

Jämte nekandet av ansvarsfrihet till Michael Wolf och Anders Sundström bjöd Swedbankstämman på många spännande inslag, exempelvis i form av en upptakt till en kommande maktkamp om Swedbank.

Efter att stämman beslutat att före detta VD och den avgående styrelseordföranden inte skulle få ansvarsfrihet reste sig många aktieägare upp och gick. När det senare stod klart att Lars Idermark valts till ordförande att efterträda Anders Sundström så lämnade ytterligare ett inte obetydligt antal aktieägare stämmosalen i Folkets hus dit stämman flyttats på grund av det stora deltagarintresset.

Ett fåtal verksamhetsfrågor ställdes till tf. VD Birgitte Bonnesen under frågestunden som trots det blev lång på grund av att flera aktieägare då tog tillfället i akt att hålla stämmoanföranden.

Sparbanksföreningens ombud, Lennart Anderberg, berättade exempelvis i ett anförande direkt efter  Bonnesens stämmotal hur Sparbaksföreningen ser på sitt ägande i Swedbank. Anderberg tog Anders Sundström i försvar men talade samtidigt om behovet av nytt ledarskap. Vikten av en ny ledarkultur betonades av flera talare på stämman.

Storägaren Folksams fråga till VD rörde ett annat dagsaktuellt ämne, nämligen hur Swedbank ser på uppgifterna i de så kallade Panamadokumenten. Vid sidan av Folksam höll institutionerna tyst, sånär som på när Ossian Ekdahl från den första AP-fonden deklarerade att fonden röstade för ansvarsfrihet till samtliga berörda, men mot Aktiespararnas förslag om särskild granskning.

Aktiespararna röstade tvärtemot institutionerna, dvs. mot ansvarsfrihet för Michael Wolf och hela Swedbankstyrelsen och för den egna föreslaget om särskild granskningsman.

Förbundet anser inte att det går att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet innan ett flertal företeelser/omständigheter är utredda, såsom de falskt aktiva fonderna, toppledningens sidouppdrag i form av fastighetsaffärer, det misslyckade köpet av Svensk Fastighetsförmedling, Wolfs aktiehandel samt Sundströms inblandning vid kreditgivningen till Northland. 

Den särskilda granskningens syfte var att söka svar på frågan om det förekommit överträdelser som inneburit skada för banken. Dock röstades förslaget om en sådan granskning ner av stämman.

Wolf och Sundström nekades ansvarsfrihet med betryggande röstmarginal. Mellan 16-17 procent av de utestående aktierna röstade mot ansvarsfrihet, vilket var ett beslut som krävde 10 procent av de utestående aktierna. De utländska ägarnas röster hade av allt att döma stor inverkan på beslutet.

På stämman höjdes även röster till stöd för Anders Sundström. Lennart Anderberg tackade Sundström som han ansåg hade gjort ett bra jobb, men föreslog senare under stämman, i egenskap av valberedningens ordförande, inte att Sundström omvaldes.

Den som charmade de Sundströmtrogna allra mest, det var industrimannen Carl Bennet.

Bennet prisade Anders Sundström i ett känslosamt inlägg på stämman. Endast Folksams VD, Jens Henriksson, gav Bennet replik.

Henriksson betonade att ett brett förtroende är viktigt i en bank som förvaltar andras pengar. ”Institution går före person”, avslutade Henriksson med att säga i den märkliga ordduellen mot Bennet.

Behövde Henriksson poäng i tuppfäktningen om Swedbanks storägares gunst? Henriksson är enligt pressen kandidat till ordförandeposten i Swedbank. Det spekuleras vilt om att Lars Idermark ska lämna ordförandeposten redan om ett år.

Peter Norman är en annan trolig efterträdare till Idermark, sägs det. Norman, som tillsammans med Bodil Eriksson nyvaldes till ledamot i Swedbanks styrelse, passade för sin del på att understryka att han inte är moderat, om någon trodde det.

Revisor i Swedbank, Svante Forsberg, uttalade sitt stöd för såväl Wolf som Sundström och övriga styrelseledamöter i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna hade inte ”hittat tillräckligt” för att avstyrka ansvarsfrihet, sade Forsberg som dock inte verkade utesluta möjligheten att revisorernas slutsats därvidlag hypotetiskt skulle kunna vara en annan vad avser innevarande år, dvs. med avseende på verksamhetsåret 2016. Men det blir i så fall något som årsstämman 2017 ska värdera.

Fram till årsstämman 2017 sitter, om inget oväntat händer, följande stämmovalda ledamöter i Swedbanks styrelse: Lars Idermark (ordförande), Pia Rudengren, Ulrika Francke, Göran Hedman, Karl-Henrik Sundström, Siv Svensson, Peter Norman och Bodil Eriksson.

Aktiespararna hade förordat en större förändring i Swedbankstyrelsen. Därför krävde Aktiespararna att årsstämman skulle ajourneras så att valberedningen kunde få tid att förbereda ett nytt styrelseförslag. Men även på den punkten fick alltså Aktiespararna avslag från Swedbankstämman.

”Man borde städa bort allt skräp nu” sade Aktiespararnas ombud Albin Rännar i en kommentar i direkt anslutning till stämman.

Författare Åsa Wesshagen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.