Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

Näringslivets mäktigaste kvinna

wysiwyg_image

Denna intervju framgår ur Aktiespararen nummer 4 2017.

Helena Stjernholm tillträdde som vd i Industrivärden i september 2015. Då var det anrika investmentbolaget tilltufsat efter SCA-skandalen. Samtidigt kämpade flera av kärninnehaven, som Volvo, SSAB och Sandvik, i motvind.

– SSAB hade en tuff marknadssituation. I Sandvik och Volvo var det inte samma dignitet i situationen, men bolagen är i en betydligt bättre situation i dag till följd av de åtgärder som vidtagits, säger hon.

Sedan dess har det traditionella korsägandet mellan Industrivärden och Handelsbanken varit under upplösning samtidigt som Industrivärden bland annat sålt sin andel i den jämtländska jaktanläggningen Henvålen till SCA.

Men trots dramatiken kring sfären har stämningen innanför den bladguldsdekorerade jugendfasaden till huvudkontoret, på Storgatan i Stockholm, präglats av lugn och arbetsro med Helena Stjernholm som vd.

Ledarstil med toppbetyg

I tidningen Chefs stora test, som bygger på anonyma intervjuer med en mängd olika medarbetare, beskrivs företagskulturen som präglad av ett öppet arbetsklimat, låg personalomsättning, ”respekt” och ”förståelse”. Samtidigt får Helena Stjernholm toppbetyg för sin ledarstil och beslutsförmåga.

– Det har varit en otroligt spännande och händelserik tid. Vi har haft ett antal innehavsbolag som vi behövt fokusera lite extra på och också haft en del att jobba med internt, lyder Helena Stjernholms egen summering.

Hon kom till Industrivärden efter 17 år med tunga befattningar på riskkapitalbolaget IK Investment Partners.

– Jag har länge jobbat med att analysera bolag och branscher samt att arbeta aktivt med bolagen. Det som är väldigt positivt med private equity (investeringar i onoterade bolag) är dess tydliga fokus. Man sitter tillsammans, ledning och styrelse, där riskkapitalbolaget ofta representerar en större andel av aktierna. Man konstaterar att så här ser bolaget ut i dag, in i minsta detalj. Sedan gör man en plan som kanske sträcker sig fem år fram i tiden och fokuserar tydligt på det målet under hela perioden. Man släpper aldrig det målet. Även om det inte exakt går som man tänkt sig har man en väldigt tydlig plan att jobba efter. Så försöker vi också att jobba på Industrivärden.

Stjernholm om totalavkastningen

Under det första kvartalet uppgick Industrivärdens totalavkastning till runt 15 procent, jämfört med 6 procent för index (SIXRX).

– Det handlar delvis om att börsen har utvecklats positivt, men vi har också haft flera bolag i vår portfölj med en stark utveckling, säger Stjernholm och nämner bland annat Sandvik, Volvo och SSAB.

Det ligger hårt och målmedvetet arbete bakom flera av de tidigare sorgebarnens utveckling.

– Det handlar om en kombination av olika åtgärder som dessa bolag arbetat med under en lång tid, bland annat om ökad anpassningsförmåga och förbättrad kostnadskontroll. Därför är det extra roligt att se deras utveckling, säger Stjernholm.

Något som många aktieägare grunnar på är vart Industrivärden är på väg.

– Vår strategi är att vi ska fortsätta fokusera på noterade bolag i Norden. Vi har i dag åtta bolag i portföljen, som alla är svenska. Men vi har ett nordiskt mandat, även om Sverige kanske är huvudfokus. Vi ska vara aktiva ägare, en duktig kapitalförvaltare och skapa värde till aktieägarna. Det är vårt absolut främsta mål.

”Få bolag i rätt storleksklass”

Är det någon speciell sektor eller speciellt land i Norden som du ser skulle komplettera Industrivärden?

– Jag vill helst undvika att svara på den frågan. Det finns få bolag i rätt storleksklass. Men vad jag kan säga är att när vi tittar på nya investeringar så utvärderar vi dessa mot våra befintliga portföljinvesteringar. Allt handlar om alternativavkastning och vi byter inte innehavsbolag för bytandets skull.

Beslutet att behålla de befintliga bolagen har hittills visat sig vara klokt, konstaterar Helena Stjernholm.

– När vi tittar på nya bolag gäller det att det är ett case där vi tror att vi kan bidra med något. Målet är att utveckla bolaget och på så sätt öka avkastningen för våra aktieägare. Därför är det viktigare att hitta rätt bolag än att bolaget tillhör en viss sektor, som passar med de andra.

Det måste vara ett stort bolag, eller en lite större ägar­andel i ett medelstort bolag, om det ska vara intressant för Industrivärden, med en aktieportfölj värd drygt 100 miljarder.

Helena Stjernholm betonar också hon inte heller känner någon brådska.

– Det måste bli en proportion mellan bolagen vad gäller utväxlingen av värde och den tid vi lägger ner på varje innehavsbolag. Ska vi göra något är det för att vi tror att avkastningen är bättre och tajmingen är rätt. Det viktiga för oss är våra aktieägares avkastning.

– Jag försöker att kombinera vår långsiktighet, att vi inte har ett slutdatum då vi måste sälja, med att ha fokus på den egentliga planen för bolaget. Vilka är de tre, fyra största värdedrivarna?

Inflytande genom valberedningar

Du arbetar med att Industrivärden ska vara representerat i valberedningarna.

– Det är ett av våra viktigare organ för att kunna utöva vår roll. Även om vi tillhör de största ägarna är vi samtidigt minoritetsägare. Att sitta med i valberedningen och fundera på vilka möjligheter och utmaningar bolaget har och hur resan ser ut de närmaste tre till fem åren och vilket lag som behövs på styrelsenivå för att driva bolaget framåt är en central uppgift.

Ett av Helena Stjernholms uttalade mål är också att bidra till att öka andelen kvinnor i styrelser.

– Förra året var min första valberedningssäsong. Tillsammans med mina kolleger tog vi fram ett antal förslag på nya namn. Vi fick in ganska många nya personer och i alla bolag utom ett ökade andelen kvinnor.

När man sitter i en valberedning bör utgångspunkten vara att resonera om var bolaget befinner sig nu och vart det är på väg, enligt Stjernholm.

– Sedan bör man fundera över hur gruppen ser ut i dag och vilka kompetenser som behöver kompletteras, i stället för att börja med några specifika namn. Alla i en styrelse behöver inte ha varit vd i ett börsbolag. Det är bra om några ledamöter har den bakgrunden och kan förstå vd:s utmaningar men om du har tio platser i en styrelse så finns det gott om utrymme även för andra typer av bakgrunder.

Därför behövs fler kvinnliga chefer

Är det svårt att hitta kvinnor med rätt erfarenhet?

– Det kan vara så i vissa branscher där det finns färre kvinnor. Vill du ha en ledamot med operativ erfarenhet så är det färre att välja bland. I andra branscher är det tvärtom.

Samtidigt varnar Helena Stjernholm för att det kan bli för mycket fokus på representation just i styrelserna, där andelen kvinnor faktiskt har ökat.

– Är man verkligen ute efter jämställdhet borde man titta mer på fördelningen av kvinnor i ledande operativa positioner. Där finns det fortfarande en tydlig underrepresentation. Det är också mycket färre kvinnor som äger bolag samt bland entreprenörer.

Ur ett snävt aktieägarperspektiv – hur ser du på betydelsen av mångfald och jämställdhet?

– Jag tror att det är väldigt viktigt. Jag tror dock inte på kvotering och att man ska definiera exakt hur det ska se ut, oavsett om det handlar om kön eller någon annan parameter.

– Men att en blandad grupp med olika individer, det kan vara ålder och kön men också olika bakgrund och erfarenheter, fattar bättre beslut.

Digitaliseringen berör alla men på olika sätt

En annan viktig trend som man som ägare måste förhålla sig till är digitaliseringen.

– Jag skulle vilja påstå att samtliga bolag kommer att beröras. Om vi tar Handelsbanken som exempel så sker i dag en stor del av banktransaktionerna inte i kontakt mellan fysiska personer utan över nätet. Ser vi på ICA:s marknad finns det aktörer såsom Mathem, vilka levererar dagligvaror utan några fysiska butiker. Tittar vi på Volvo är det helt andra saker, som att fordonet är uppkopplat och får service innan det går sönder och att man vet var fordonen i en fordonsflotta befinner sig och om förarna kör bränslesnålt. Jag tror att alla bolag berörs, men på olika sätt.

En fråga som Industrivärden ofta ställer sig själv är om innehavsbolagets styrelse, som helhet, har förmåga att göra bedömningar som rör företagens strategi kring de stora trenderna.

– När vi har en syn så framför vi den till styrelsen, som sedan jobbar med ledningen för att ta tag i de här utmaningarna. Men jag skulle vilja säga att det är en fin balans. Ofta tar det operationella mycket tid. Jag tror att det är viktigt att hitta tid här och nu för att lyfta blicken och titta lite längre fram.

Helena Stjernholm lyfter också fram globalisering, miljö och hållbarhet som andra ”megatrender”.

– Det är inte bara regleringar, utan också i många fall konsumenterna som driver på genom att de vill fatta beslut som är hållbara.

Även ambitionen att minska Industrivärdens belåning, som uppgick till 12 procent vid årsskiftet och minskade till 10 under det första kvartalet, handlar om att kunna vara ansvarsfull och långsiktig som ägare. Målet är en skuldsättningsgrad mellan 0 och 10 procent.

– Det är viktigt att vi har den finansiella styrkan och flexibiliteten som behövs för att kunna agera rationellt i alla lägen.

Ett färskt exempel på värdet av finansiell styrka är när SSAB förra året behövde en nyemission på grund av marknadsläget och balansräkningen.

– För oss var det viktigt att stödja bolaget långsiktigt finansiellt, samtidigt som vi bedömde det som en god investering. Det skulle också kunna vara så att något av våra bolag vill köpa ett större bolag och därför behöver ett tillskott av aktieägarnas pengar. Då vill ju vi kunna delta i ett affärsmässigt riktigt beslut. Därmed bör vi inte ha för hög skuld i Industrivärden. Vi måste ha flexibilitet och möjlighet att utnyttja lånefinansiering.

Nu ligger Industrivärdens belåning precis på gränsen av 10-procentsmålet, jämfört med cirka 15 procent när Stjernholm tillträdde.

– Men vi måste komma ihåg att det första kvartalet är lite speciellt för oss. Vi har fått in utdelningen från Handelsbanken och Ericsson, men vi har inte fått in andra utdelningar och inte heller lämnat någon utdelning. Belåningen kommer väl att gå upp lite grann i nästa rapport, men det har varit en fin trend.

Stjernholms råd till aktiesparare

Finansiell styrka i kombination med långsiktighet innebär också en konkurrensfördel, enligt Stjernholm.

– Många av de lite mer långsiktiga trenderna går inte att hantera under ett enskilt kvartal, utan är något man måste jobba med under en lång tid.

Vad kan vanliga aktiesparare lära sig av Industrivärden när det gäller att förvalta sina egna portföljer?

– Långsiktighet är inget dumt råd när man ska placera i aktier. Vi har ett antal positioner som också byggts upp över tid. Något som vi inte är främmande för är att öka i innehavsbolag som vi känner väl och där vi ser en fortsatt konkurrenskraftig avkastningspotential.

Författare Joel Holm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.