Du är här

2015-10-13

Lilla optionsskolan: Option – en möjlighet?

Du kanske har haft en uppfattning om hur en aktie, ett index, en råvara eller en valuta kommer att röra sig i framtiden? Men inte hittat handelsmöjligheter för att få exponering mot den underliggande tillgången? Genom optioner har du möjlighet att med hävstångseffekt handla i diverse underliggande tillgångar.

I ekonomiska termer är en option ett derivat, vilket betyder att instrumentet, i det här fallet optionen, är kopplat till en underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgångar är aktier, index, råvaror och valutor. Handel med optioner sker via de olika nätmäklarna.

En option ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris, ett så kallat lösenpris. För att få rätten till detta betalar köparen en premie för optionen till utfärdaren.

Den som utfärdar optionen har däremot skyldighet att fullfölja avtalet och sälja eller köpa den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris, beroende på vilken typ av option som har utfärdats. Är det en köpoption som utfärdats, har utfärdaren av optionen skyldighet att på slutdagen sälja den underliggande varan för det givna priset. Detsamma gäller för säljoptioner, men där har utfärdaren har skyldighet att köpa den underliggande på slutdagen till det givna priset.

Köpoption – när du tror på uppgång

Har du en positiv uppfattning om en underliggande tillgång, exempelvis en aktie, så köper du en köpoption. Detta innebär att optionen ökar i värde när den underliggande tillgången stiger i pris. Förlusten överstiger aldrig insatsen, vilket innebär att förlustsidan är begränsad.

Anledningarna till att du köper en köpoption istället för att investera direkt i den underliggande tillgången kan vara många. En kan exempelvis vara att du vill utnyttja den hävstångseffekt som uppstår då optioner handlas i kontrakt. Ett kontrakt kan för aktieoptioner motsvara 100 aktier (om aktier är den underliggande tillgången). Detta innebär även mindre kapitalbindning, vilket exemplet i rutan bredvid redogör för.

Exempel köpoption

Optionen för Boliden med lösenpris 200 kronor handlas till en premie på 20 kronor per kontrakt. Som tidigare nämnt innefattar ett kontrakt 100 aktier. Att köpa 10 kontrakt kostar då 20 000 kronor (20 kronor X 100 optioner X 10). Köper man köpoptionen för Boliden har man rätten, men inte skyldigheten, att under optionens löptid köpa aktier i Boliden för 200 kronor per aktie. Skulle aktien stiga till 260 kr per aktie skulle man kunna sälja optionskontrakten för minst 60 kr. Det motsvarar således en utveckling på 200 % på investerat belopp. Vinsten blir med andra 60 kronor X 100 optioner X 10 = 60 000 kronor -investerat belopp om 20 000 kronor = 40 000 kronor.

Spekulera i nedgång

Köper du istället en säljoption har du en negativ uppfattning om den underliggande tillgången och vill dra nytta av denna. På samma sätt som ovannämnts, erhålls en hävstångseffekt och en exponering mot den underliggande tillgången.

Riskfyllt?

Att den underliggande tillgången rör sig i motsatt håll är en given risk. Sker detta minskar

optionen i värde i snabbare takt än den underliggande tillgången, då det finns en inbyggd  hävstång. Är aktiekursen för en köpoption på slutdagen lägre än slutpriset blir optionen värdelös och hela det investerade beloppet förloras. Det omvända gäller för säljoptioner: Om aktiekursen på slutdagen är högre än lösenpriset är optionen värdelös.

"Optionshandel är ett nollsummespel med en vinnare och en förlorare. Frågan är om utfärdaren eller innehavaren blir vinnaren?"

Författare Joakim Hedman

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.