Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-06-07

Det börjar ljusna för Parans

Efter år av utveckling och de senaste två med fokus på att bygga förmåga både industriellt och kommersiellt, står Parans Solar nu i startgroparna av utrullningen av den fjärde generationen av bolagets system för solljusinstrålning till utrymmen som tidigare varit hänvisade till artificiellt ljus.

Parans Solar grundades redan 2003 baserat på en önskan om att förbättra inomhusmiljön genom att föra in solljus i klassrum. Tekniken består av mottagare som samlar upp solljuset på utsidan av byggnaden. Därefter transporteras ljuset in i byggnaden via flexibla fiberoptiska kablar. Väl inne flödar naturligt solljus genom Parans armaturer. Bolaget fick dock ingen flygande start utan kämpade länge med produktutveckling och svag försäljning då prestandan varit för låg. 

Hösten 2016 tog styrelsen beslut om att växla upp bolaget rejält och rekryterade Anders Koritz som VD för att sätta fart på industrialiseringen och kommersialiseringen av systemet. 

- Det arbetet resulterade i den fjärde generationens system med ett signifikant förbättrat erbjudande, med uppkoppling mot internet för bättre driftstabilitet, driftinformation och mjukvaruuppgraderingar. Det ökade kapaciteten från tidigare 15 meter till 100 meter nu, vilket innebär att man kan leda ljuset 30 våningar ner i en byggnad, säger Anders Koritz, VD för Parans Solar. 

Läs mer om Parans Solar Lightning här

Hösten 2016 till hösten 2018 gick all kraft till att bygga bolaget både industriellt och kommersiellt. Det innebar både förmåga och kapacitet att leverera stora projekt, så väl som att bygga leverantörsbas, säljorganisation och utveckla säljkanaler. 

- Det vi nu ser är att orderstorleken gått från 100 000 kronor till mångmiljonklassen, som till exempel den order vi fick till en biltunnel Holland för 17,8 miljoner kronor. Vi tycker att infrastruktursektorn är jätteintressant med tunnelbanor och tunnlar men vår kärnprodukt och vårt huvudkundsegment är kontorslokaler och stora fastigheter där det är svårt att leda in ljus, som sjukhus, universitet och skolor.

Teckna units här

Stora vinster för att integrera mot fastighetsbolagen

För fastighetsägare finns det stora vinster med att få in dagsljus i fler delar av fastigheten eftersom Arbetsmiljöverkets regler kräver att kontorsyta måste uppfylla vissa krav på dagsljus. Ju mer dagsljus, desto mer uthyrningsbar yta vilket ökar värdet på fastigheten. Med det finns även andra vinster som ökat välmående och reducerad energikonsumtion för belysning. Parans teknik har redan godkänts av den australiensiska motsvarigheten till arbetsmiljöverket, och nu har svenska Arbetsmiljöverket frågan ute på remiss om att fiberteknik ska godkännas för dagsljuskraven. 

- Nu vill vi satsa mer aggressivt flera marknader parallellt, och utöka partnernätverk. Fokus ligger på marknader med hög ljusinstrålning som sydvästra USA, Australien och Mellanöstern bland andra. Men det kräver en hel del. Därför tar vi pengar nu för att accelerera våra marknadssatsningar och skala upp rejält. Det ger även möjlighet att lösa den så kallade konvertibelrevolver vi finansierat verksamheten med hittills, säger Anders Koritz. 

Teckna units här

Bolaget har idag en blygsam försäljning, men helt andra ambitioner och planerar för en signifikant ökning i försäljning de kommande två till tre åren, med målet att istället på en försäljning på över 100 miljoner kronor, utan att säga en exakt tid. 

- Den primära ambitionen är att börja tjäna pengar på sista raden vilket vi räknar med inom två–tre år, säger Anders Koritz. 

Kapitalanskaffning för att realisera sin plan

För att realisera sin plan genomför Parans nu en företrädesemission av units, där varje unit består av två aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner. Teckningskursen är 2,60 kronor per unit, och teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie för 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 22 april 2020 till 7 maj 2020. Dock aldrig högre än 2,00 kronor. Emissionen väntas inbringa cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer om Parans Solar Lightning här

wysiwyg_image

Villkor:      Varje tre (3) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit konverteras till två (2) nyemitterade aktier samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner.

Emissionsvolym:                   11 551 057 units / 23 102 114 aktier 

Teckningskurs:                     2,60 SEK per unit. Courtage utgår ej 

Teckningsperiod:                  5 juni - 20 juni, 2019 

Lösenperiod teckningsoption: 11 maj 2020 – 25 maj 2020 

Läs mer om Parans Solar Lightning här

Teckna units här

Fakta om emissionen
wysiwyg_image

Villkor:                                 Varje tre (3) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit konverteras till två (2) nyemitterade aktier samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner.

Emissionsvolym:                   11 551 057 units / 23 102 114 aktier 

Teckningskurs:                     2,60 SEK per unit. Courtage utgår ej 

Teckningsperiod:                  5 juni - 20 juni, 2019 

Lösenperiod teckningsoption: 11 maj 2020 – 25 maj 2020 

Läs mer om Parans Solar Lightning här

Teckna aktier här

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-06-07

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.