Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-09-11

Med miljardmarknad i sikte

Läkemedelsbolaget Carbiotix har redan bevisat nytta med deras produkt- och forskningsportfölj, nu går bolaget till börsen för att finansiera fortsatt expansion, teckna dina aktier här.

Om bolaget

Carbiotix utvecklar läkemedel som ökar produktionen av s.k metaboliter, vilka är nyttiga bakterier som hjälper till att motverka många av dagens utbredda folksjukdomar, så som diabetes och cancer. Bolaget gör detta genom att formulera unika preparat med nyttiga bakteriestammar och egenutvecklade lösliga fibrer. Carbiotix första läkemedelsprodukter kommer att adressera IBD med kliniska fas I-studier planerade att inledas 2020, samt hyperammonemi (ämnesomsättningsrubbningar) med kliniska fas II-studier planerade att inledas 2021.

Teckna dina aktier här.

Befintlig försäljning

Utöver läkemedelsutveckling erbjuder Carbiotix en konkurrenskraftig analys av tarmhälsan för privatpersoner som bolaget säljer genom ledande livsmedels-, hälso- och kosttillskottsbolag. Analysplattformen används för intern utveckling av nya läkemedel samt diagnostikverktyg. Nyligen tecknade bolaget ett samarbetsavtal med TrooFoods Ltd som kommer att marknadsföra bolagets tester tillsammans med fiberberikad kost i över 1 200 butiker i Storbritannien och övriga Europa med start under Q4 2019.

Bred Produkt- och forskningsportfölj

Med Carbiotix tarmhälsotest hjälper bolaget konsumenterna att hitta sin egen optimala nivå av fiberberikad kost för ett ökat välmående och sjukdomsförebyggande samt för att samla in information för Carbiotix egen läkemedelsutveckling. Parallellt med nämnda affärsmöjligheter har vi sett stor potential i nya prebiotiska lösliga fibrer som är bättre och billigare än de befintliga produkterna på marknaden. De prebiotika som säljs idag, har låg toleransnivå och begränsad prebiotisk effekt. Därav arbetar vi intensivt med att utveckla och kommersialisera egenutvecklade prebiotiska fiberprodukt AXOS. Carbiotix AXOS har i de tester vi genomfört uppvisat en lång prebiotisk effekt (upp till 48 timmar), tio gånger så stor produktion av metaboliter (kortkedjiga fettsyror (SCFA)) jämfört med inulin, samtidigt som det har en väldigt hög toleransnivå. Carbiotix AXOS behöver godkännas av EFSA och FDA innan produkten kan säljas på marknaden, men eftersom den produceras utifrån naturliga råvaror och eftersom liknande produkter har godkänts tidigare har vi en stark tro att produkten kommer att godkännas för försäljning både i Europa och USA, säger Kristofer Cook, VD. 

Läs bolagets memorandum här.

Stor marknads marknadspotential

- Den globala marknaden för mikrobiombaserade läkemedel uppskattas till 1,1 miljarder SEK och väntas att växa med 60 % årligen. 1

- Diagnostikmarknaden inom mikrobiomforskning uppgår till 9,8 miljarder SEK med en årlig tillväxt på 19 %. Carbiotix uppskattar att marknaden för konsumenttestning är i storleksordningen 1 miljard SEK.

- Marknaden för lösliga fibrer uppskattas till 36 miljarder SEK med en årlig tillväxt på 7 %. Carbiotix uppskattar marknaden för andra generationens prebiotika (där AXOS ingår) till 5 miljarder SEK.

Notering på Spotlight

Nu vill bolaget notera sig på Spotlight Stock Market, för att dels skala upp verksamheten och skapa nya intäktströmmar genom försäljnings- och samarbetspartners och dels för att vidareutveckla bolagets produktportfölj av nyttiga bakterier och lösliga fibrer. 

- Vi befinner oss just nu i en fantastiskt spännande fas med möjlighet att öka vår försäljning och teckna samarbetsavtal med viktiga livsmedels- och läkemedelsbolag, avslutar Kristofer. 

wysiwyg_image

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 12-26 september 2019

Teckningskurs: 4,45 SEK per aktie

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 150 aktier (motsvarande cirka 5 117 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 790 000 aktier, motsvarande cirka
12 415 500 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är 100 procent av emissionsvolymen.

Antal aktier innan nyemission: 5 793 000 aktier

Värdering (pre-money): Cirka 25 778 850 SEK

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,4 miljoner SEK

Notering på Spotlight: Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad till 18 oktober

Läs mer om bolaget här. 

Läs bolagets memorandum här.

Teckna dina aktier här.

 

Erbjudandet i sammandrag
wysiwyg_image

Teckningstid: 12-26 september 2019

Teckningskurs: 4,45 SEK per aktie

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 150 aktier (motsvarande cirka 5 117 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 790 000 aktier, motsvarande cirka
12 415 500 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är 100 procent av emissionsvolymen.

Antal aktier innan nyemission: 5 793 000 aktier

Värdering (pre-money): Cirka 25 778 850 SEK

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,4 miljoner SEK

Notering på Spotlight: Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad till 18 oktober

Läs mer om bolaget här. 

Läs bolagets memorandum här.

 

Teckna dina aktier här.

 

Betalt samarbete
Publicerat: 2019-09-11

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.