Du är här

2018-08-28

24SevenOffice Scandinavia AB: Delårsrapport Q2 2018 (1 april - 30 juni 2018)

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 25 084 Tkr.
Rörelseresultatet uppgick till 1 591 Tkr, vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 6,3 procent. Resultatet före skatt blev 2 149 Tkr.
Resultatet efter skatt uppgick till 2 149 Tkr och resultatet per
aktie uppgick till 0,04 kr.

Nettoomsättningen för första halvår uppgick till 48 883 Tkr.
Rörelseresultatet uppgick till 2 942 Tkr, vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 6,0 procent. Resultatet före skatt blev 4 144 Tkr.
Resultatet efter skatt uppgick till 4 144 Tkr och resultatet per
aktie uppgick till 0,08 kr.

VD har ordet

Strategin att växa via partners driver tillväxten

24SevenOffice utvecklades väl under andra kvartalet 2018.
Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 25,1 MSEK medan antalet
kunder ökade med 42 procent till 31 800. Tillväxten kommer
huvudsakligen från redovisningsbyråer, vilket är ett resultat av vår
strategi att göra redovisningsbyråerna till våra partners. Genom att
först implementera våra system i sin verksamhet och därefter i sälja
system till sina kunder kan redovisningsbyråerna effektivisera sin
verksamhet, få utrymme att expandera och samtidigt röra sig uppåt i
värdekedjan. Vi läser den relativt starkare ökningen i antalet kunder
under kvartalet som att vi har gott momentum i tillväxten, eftersom
slutkunderna tenderar att successivt öka sin användning av våra
system vilket ökar våra intäkter.

Rörelseresultatet i andra kvartalet uppgick till 1,6 Mkr (0,3), vilket
motsvarar en rörelsemarginal om 6,3 procent (1,7). Lönsamheten ökade
trots att vi fortsätter att investera i tillväxt. Vi investerar
framförallt i den svenska marknaden där vi bygger upp en egen
organisation och arbetar aktivt med marknadsföring. Parallellt
investerar vi också i teknologi och innovation för att säkerställa
att vår produkt håller mycket hög klass.

Första stora affären från Telenor

Telenor levererade sitt första större kundavtal i juni när vi tecknade
ett ramavtal med norska telekomkedjan Telering. Ramavtalet gäller
24SevenOffice bokförings- och ekonomisystem. Telering är en av
Telenors största distributionskanaler mot företagsmarknaden med 145
kontor och butiker i Norge, där alla är en presumtiv kund. Att byta
system görs inte lättvindigt men Telenor har goda incitamentet att
sälja och kunderna har goda skäl att byta till oss.

Att Telenor nu levererar den första större kunden i sin roll som
återförsäljare bådar gott inför framtiden. Telenor är en stor
organisation med förmåga att leverera stora volymer. De har nu
utvecklat processer för och utbildat medarbetare i vår produkt. Deras
ambition är att bli en ledande distributör av molnbaserade tjänster,
med målet att leverera allt företag behöver för att kunna förenkla
och effektivisera sina processer. Vår förhoppning är att
24SevenOffice produkter ska bli en viktig produkt för att göra
visionen till verklighet.

Varmt mottagande av AI-motorn

Lanseringen av betaversionen av 24SevenOffice Scandinavias integrerade
artificiella intelligens (AI)-motor, som i maj 2018, överträffade
våra mål med råge. Utvalda redovisningsbyråer har låtit flera av sina
kunder kunder testa AI-motorn för att tillsammans med oss utvärdera
och färdigställa den. Det mål vi satte upp var att 30 procent av
dessa kunders fakturor skulle bokföras automatiskt vid utgången av
juni månad. Utfallet blev att hela 41 procent av fakturorna bokfördes
helautomatiskt. I ytterligare 36 procent behövde endast mindre
justeringar göras av redovisningskonsulter, vilket resulterade i en
automatiseringsgrad på hela 77%. Feedbacken från byråer och kunder på
AI-motorn har varit mycket god även på flera andra sätt. Inte minst
ser de att AI kan hjälpa dem att effektivisera sitt arbete
ytterligare, vilket jag tror kommer att vara en viktig drivkraft när
vi rullar ut AI-motorn brett.

I nästa steg släpper vi på fler kunder. Parallellt fortsätter vi att
optimera algoritmer och användargränssnitt för att öka hastighet,
användarvänlighet och automatisering ytterligare. Planen att lansera
den kommersiella versionen av AI-motorn under 2018 ligger fast.

Vi står inför nästa stora digitaliseringsvåg

AI är det ena av två skäl till att jag räknar med att den bransch vi
verkar i kommer att förändras radikalt under kommande år. Det andra
är fintech som i mångt och mycket handlar om att digitalisera
finansiella tjänster. McKinsey, Gartner och många fler spår att
digitalisering och automatisering kommer att tränga bort en mängd
kvalificerade tjänstemannaarbeten. Redovisningsbyråerna står tidigt i
kön och omvandlingen kommer att gå snabbare än de flesta tror. För
att överleva måste byråerna därför inom de närmaste åren utveckla
andra affärsmodeller än dagens timfakturering.

24SevenOffice står väl rustat inför framtiden. Vi blir i höst först
med att ha en AI-motor i Norden och vi har byggt den med 20 års data
från digitalt bokförda fakturor. Vår affärsmodell gör oss till
vinnare när redovisningsbyråerna växer. Redan idag genererar
redovisningsbyråer hela 60 procent av vår tillväxt, vilket gör dem
lika mycket partners som kunder. Och redovisningsbyråerna växer med
oss. I Norge växer de byråer som använder våra system dubbelt så
snabbt som branschgenomsnittet.

Cloud lunch Road Show

Vi fortsätter att bearbeta marknaden i Sverige. I höst storsatsar vi
på Cloud Lunch där vi tillsammans med Revisionsvärlden, anordnar
teknologiseminarium för redovisningsbranschen på 21 orter runtom i
Sverige. Först ut är Uppsala den 12 september. Mer om evenemanget och
uppgifter om hur du kan anmäla sig hittar du på denna länk:
https://revisionsvarlden.se/cloudlunch-2018/

Framtidsutsikter

Det finns en stor potential i Norden för vår modulbaserade plattform
som möjliggör för oss att växa tillsammans med befintliga och nya
kunder. Tillsammans med dem ska vi dra fördel av digitalisering,
automatisering och framtidens AI-motor.

Ståle Risa

Verkställande direktör

Verksamheten perioden april - juni

Carveout finansiell information (oreviderad)

Nettoomsättningen för koncernen under perioden april - juni 2018 ökade
med 30 procent till 25 084 Tkr (19 274). Rörelseresultatet uppgick
till 1 591 Tkr (333), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,3
procent (1,7). Finansiella intäkter uppgick till 684 Tkr (1) och
påverkades positivt av valutafluktuationer mellan SEK/NOK. Resultatet
per aktie uppgick till 0,04 kronor.

Jämförelsesiffrorna från 2017 är baserade på räkenskaperna för
dotterbolag, där intern försäljning mellan bolagen eliminerats och är
endast avsedda som indikationer. Konvertering från norska kronor till
svenska kronor i resultaträkningar har gjorts med genomsnittskursen
för perioden 2018 med valutajustering till samma kurs for 2017 for å
få mest möjligt jämförbara siffror.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice
Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 augusti 2018.

För ytterligare information, kontakta:

VD, Ståle Risa

Tel: +47 922 35 847
E-post: str@24SevenOffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan
2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med
molnbaserade lösningar. Systemet används av 31 800 bolag, med bland
annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är
modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller
paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet
bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, logistik,
projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning.
24SevenOffice är ett system som är anpassad till större bolag med mer
komplicerade affärsflöden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/24sevenoffice-scandinavia-ab/r/delarsrapport-q...
http://mb.cision.com/Main/16552/2601898/898391.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.