Du är här

2018-07-12

24SevenOffice Scandinavia AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i 24SevenOffice Scandinavia AB (publ)

24SevenOffice Scandinavia AB (publ), org nr 559120-8870, har hållit
extra bolagsstämma torsdagen den 12 juli 2018. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Stämman beslutades att at välja RSM Stockholm AB som nytt
revisionsbolag med auktoriserad revisor, Anneli Richardson, som
huvudansvarig revisor.

Stämman beslutades att genomföra ovan joint venture genom en
apportemission av 1 884 617 aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB
till kursen 6,50 SEK per aktie, motsvarande 3,53 % av aktierna i
Bolaget, för förvärv av 49% av aktierna i 24SevenFinans AS.

Stämman beslutades att genomföra apportemissionen enligt följande
villkor:

1. Bolagets aktiekapital skall öka med högst 188 461,7 SEK genom
emission av högst 1 884 617 aktier.

2. Teckningskursen i apportemissionen skall vara 6,50 SEK per aktie,
motsvarande 12 250 011 SEK beräknat på samtliga aktier i emissionen.

3. Rätt att teckna aktierna skall endast tillkomma aktieägarna i
24SevenFinans AS, med rätt och skyldighet att betala de tecknade
aktierna genom tillskott av apportegendom bestående av aktier i
24SevenFinans AS. Varje tecknare skall erhålla nya aktier i Bolaget
pro-rata andel i relation till respektive tecknares innehav av aktier
i 24SevenFinans AS.

4. Teckning av aktierna skall ske senast den 15 september 2018 och
betalning genom tillskjutande av apportegendom skall erläggas senast
i samband med betalning. Styrelsen har rätt att flytta datumet för
teckning samt betalning.

5. Värdet på apportegendomen (beräknat på samtliga aktier) beräknas
uppgå till 12 250 011 SEK. Efter emissionen kommer de tidigare
aktieägarna i 24SevenFinans att äga högst 3,53 procent av aktierna i
Bolaget.

6. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
apportemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

7. Stämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören
eller den styrelsen förordnar, att vidta de mindre justeringar i
ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För ytterligare information, kontakta:

VD, Ståle Risa

Tel: +47 922 35 847
E-post: str@24SevenOffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan
2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med
molnbaserade lösningar. Systemet används av 30 500 bolag, med bland
annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är
modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller
paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet
bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, logistik,
projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning.
24SevenOffice är ett system som är anpassad till större bolag med mer
komplicerade affärsflöden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/24sevenoffice-scandinavia-ab/r/kommunike-fran-...
http://mb.cision.com/Main/16552/2574303/877556.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.