Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

2cureX: 2cureX AB offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2018

2cureX AB ("2cureX") offentliggör härmed halvårsrapport för det första
halvåret 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig via bifogad fil
alternativt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en
kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Första halvåret (2018-01-01 till 2018-06-30) - koncern

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 049 KSEK (-2
777 KSEK).

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,58 SEK (-0,35 SEK).
· Soliditeten** uppgick till 47 % (50 %).
· Kassa och bank uppgick till 27 838 KSEK (5 545 KSEK).
Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30) - koncern

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 104 KSEK (-1
231 KSEK).

· Resultatet per aktie* uppgick till -0,30 SEK (-0,15 SEK).
*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det andra kvartalet
2018:

10 350 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 30 juni 2018: 10
350 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018

· 2cureX öppnar i slutet av april 2018, i syfte att förbereda
kommersialiseringen av IndiTreat® i Tyskland, ett
screeninglaboratorium i Hamburg, Tyskland. Screeninglaboratoriet
kommer bl.a. att bli huvudkontakt för att erbjuda IndiTreat®-tester
till tyska sjukhus.

· 2cureX offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
Årsredovisningen finns tillgänglig på 2cureX:s hemsida
(www.2curex.com).

· 2cureX meddelar att Bolaget inlett en förstudie avseende
äggstockscancer tillsammans med Universitetssjukhuset Rigshospitalet
(Köpenhamn) och University Medical Center Hamburg-Eppendorf
(Hamburg). Förstudien består av totalt 40 patienter och är beräknad
att slutföras under 2018.

· Den 28 maj 2018 hålls årsstämma i 2cureX. Kommuniké från
årsstämman samt ett förtydligande avseende de teckningsoptioner som
det fattades beslut om finns tillgängligt på Bolagets hemsida
(www.2curex.com).

· 2cureX presenterar i slutet av juni positiva kliniska data från
den pågående kliniska studien med IndiTreat vid ESMO (European
Society for Medical Oncology) i Barcelona.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2cureX inbjuds att presentera vid LSX (Life Science Executives,
Leadership and Investment) Congress i Stockholm den 29-30 augusti
2018.

· 2cureX stärker sin patentportfölj genom att erhålla ett
godkännande av det europeiska patentverket (EPO) avseende patentet
"Indentifying compounds modifying a cellular phenotype".

Övriga händelser under det andra kvartalet 2018

· 2cureX deltar på ett antal konferenser och investerarträffar,
däribland Folkemødet på Bornholm, Aktiedagen I Stockholm samt
BioStock Live.

· BioStock publicerar en investeringsrapport för 2cureX och
produkten IndiTreat®.

VD Ole Thastrup kommenterar

"Det första halvåret 2018 har nu avslutats och 2cureX har
framgångsrikt vidareutvecklat verksamheten och gjort ett antal
framsteg under det andra kvartalet 2018. Vi har bl.a. expanderat och
öppnat ett screeninglaboratorium i Tyskland samt inlett en studie
inom äggstockscancer tillsammans med välrenommerade läkare vid
sjukhusen i Köpenhamn och Hamburg. Härutöver har vi dessutom
presenterat positiva studieresultat från den pågående kliniska
valideringsstudien av IndiTreat®."

För fullständig halvårsrapport, se
https://www.2curex.com/investors/reports/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD

E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99

URL: www.2curex.com

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2018.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) - ett
patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt
patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har
liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer
därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från
ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli
ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter. IndiTreat®
valideras för närvarande kliniskt på kolorektalcancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/2curex/r/2curex-ab-offentliggor-halvarsrapport...
http://mb.cision.com/Main/16432/2599946/896776.pdf
http://mb.cision.com/Public/16432/2599946/820e0a74637ea892.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.