Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

2cureX: 2cureX utvidgar verksamheten till förebyggande cancermedicin

2cureX AB ("2cureX") meddelar idag att bolaget tillsammans med
Universitetssjukhuset Bispebjerg (Köpenhamn, Danmark) lanserar en
genomförbarhetsstudie för att använda IndiTreat®-testet i syfte att
identifiera befintliga eller nya läkemedel som kan förebygga
cancerprekursorer (adenom) till utvecklas till fullutvecklad
kolorektalcancer. Omfattande screeningsprogram har lanserats i ett
stort antal europeiska länder för tidig upptäckt av kolorektalcancer.
Det förväntas att mer än 500 000 individer i Europa mellan 50 och 74
år på årsbasis kommer att ha adenom med ett medel till hög risk att
utvecklas till kolorektalcancer. En framgångsrik IndiTreat®-studie
kommer att möjliggöra storskalig allmän testning för identifiering av
förebyggande cancerbehandling utformad för den enskilda
adenompatienten.

Kolorektalcancer (CRC) är den andra mest dödliga cancerindikationen i
Europa. Europeiska rådet har rekommenderat att alla medlemsstater
genomför befolkningsövergripande screening avseende CRC för
medborgare mellan 50 och 75 år. American Cancer Society föreslog även
2018 att börja screening tidigare, vid 45 års ålder. I Danmark
infördes sådan screening under 2014. Under 2016 testades 335 760
personer i Danmark och av dessa hade 6 500 personer kolonadenom
klassificerade som medel till hög risk för senare utveckling av CRC.

2cureX och Universitetssjukhuset Bispebjerg inleder nu en
genomförbarhetsstudie där IndiTreat® skall användas i syfte att
identifiera befintliga eller nya läkemedel som kan förebygga
cancerprekursorer (adenom) till utvecklas till fullutvecklad
kolorektalcancer. Studien har godkänts av Danmarks nationella
kommitté för hälsoforskningsetik. Studien är prövarinitierad och
Universitetssjukhuset Bispebjerg kommer att täcka kostnaderna för
koloskopin och 2cureX kommer att täcka kostnaderna för att genomföra
IndiTreat®-testet. 2cureX kommer att erhålla adenomvävnadsprover som
avlägsnas från personer som deltar i det danska screeningsprogrammet.
Patientrekrytering inleds i mars 2019. Universitetssjukhuset
Bispebjerg är ett av de största koloskopicentra i Danmark. Med hjälp
av IndiTreat®-testet kommer 2cureX att etablera mikroadenom och testa
befintliga (t.ex. COX-hämmare) och nya undersökningsmedel för deras
förmåga att förhindra att adenom återkommer och utvecklas till
kolorektalcancer.

Principal Investigator och nationell koordinator av CRC-screening,
Morten Rasmussen kommenterar

"CRC-screeningprogrammet i Danmark är en framgång med hög acceptans
(65%) från individer att leverera ett avföringsprov. 7% av de testade
individerna erbjuds därefter en koloskopi där vi tar bort adenom i
49% av fallen. Det kommer att bli ett genombrott om vi efter
adenomavlägsnande kan erbjuda patienterna en medicinsk behandling som
minskar risken för återkommande adenom och utveckling av CRC. Jag ser
därför fram emot att se resultaten från IndiTreat®-testet".

Executive Director of Digestive Cancers Europe (DICE), Stefan Gijssels
kommenterar

"För oss som paraplyorganisation, som företräder
kolorektalcancerpatienterna i Europa, är screeningprogram avseende
CRC essentiella för att förbättra CRC-patienters överlevnad. Alltför
ofta diagnosticeras patienter sent i sjukdomsskedet. Idag
diagnosticeras 56 % av kolorektalcancerpatienterna i steg III eller
IV, vilket är chockerande för en sjukdom som kan ta upp till tio år
att utveckla. Att kombinera allmänna screeningprogram med innovativa
tester avseende läkemedel som kan förhindra återkommande adenom och
CRC-utveckling kan ha stor inverkan. Vi stödjer till fullo detta
initiativ".

VD för 2cureX, Ole Thastrup kommenterar

"2cureX bedriver för närvarande kliniska prövningar i långt gången
(steg IIIc och IV) kolorektal-, äggstocks- och bukspottkörtelcancer.
Dessa försök går enligt plan och med CRC-studien fick vi nyligen
mycket positiva interimsresultat. Det är ytterst spännande för oss
att också vara involverad i premalignant sjukdom i syfte att
identifiera förebyggande cancerbehandling. Jag tror att förebyggande
cancermedicin kommer att bli ett stort fokusområde i framtiden. Jag
förutser därför användningen av IndiTreat® i stora screeningsprogram
för att välja rätt förutsägbar behandling för den enskilda
adenompatienten som en mycket attraktiv ny affärsmöjlighet för
2cureX".

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, Maarten van der Linden, Chief Business Officer
Chief Executive
Officer
E-post: E-post: ml@2curex.com
ot@2curex.com
Telefon: +45 Telefon: +45 229024 69
221153 99
www.2curex.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: ca@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 15

Denna information är sådan information som 2cureX AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 mars 2019.

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) - ett
patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt
patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har
liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer
därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från
ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli
ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal-,
äggstock- och bukspottkörtelcancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol "2CUREX").

Om Digestive Cancers Europe (DICE) (https://digestivecancers.eu)

DICE är en europeisk patientorganisation med fokus på mag- och
tarmcancer (främst kolorektal-, bukspottkörtel- och magcancer).

Mål för DICE:

· Att förhindra, diagnostisera och behandla magcancer i Europa för
att göra en sammanhängande och bestående ansträngning med alla
intressenter, nationellt och internationellt

· Att ge mag-tarm-cancerpatienter och deras informella vårdgivare
möjlighet att få en röst

· Att liera alla intressenter för att överbrygga klyftan och uppnå
bästa möjliga status samt uppmuntra nya regelverk och innovationer
utöver bästa praxis

· Att vara ledande in fortskridande av framsteg i mag-tarm-cancer
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/2curex/r/2curex-utvidgar-verksamheten-till-fo...
https://mb.cision.com/Main/16432/2761289/1005792.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.