Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

A1M: A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Kanada för diagnostik och behandling av havandesk...

A1M Pharma har erhållit ett så kallat "Notice of Allowance" för
bolagets patentansökan med titeln "Diagnosis and treatment of
preeclampsia" från patentverket i Kanada (CIPO). Det innebär att
patentverket avser att bevilja bolagets patentansökan. Efter formellt
godkännande kommer patentet att vara giltigt till och med 2028.

Beskedet om kommande patentgodkännande i Kanada utvidgar A1M Pharmas
immateriella skydd för behandling och diagnostik av
havandeskapsförgiftning i Nordamerika till samtliga större länder i
regionen.

- Kanada är ett land som har ett väl utvecklat socialt skyddsnät och
som bör vara mottagligt för att finansiera en framtida behandling.
Det gör att det här beskedet ökar vår marknadspotential i Nordamerika
för den här indikationen, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Sammanfattning av A1M Pharmas patentportfölj
Bolaget innehar ett flertal internationella patentfamiljer där
patentansökningar har lämnats in under 2016 för skydd av substansen
A1M och A1M-relaterade proteiner samt skydd mot njurskador med A1M
som bland annat omfattar njurskydd vid strålbehandling av
neuroendokrina cancertumörer, Peptide Receptor Radionuclide Therapy
(PRRT). Dessutom har ansökningar om substanspatent inlämnats på
viktiga marknader för behandling av havandeskapsförgiftning med
läkemedelskandidaten ROSGard™ vars aktiva substans består av en
modifierad version av A1M. Bolaget driver patentarbetet utifrån en
internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget
viktiga teknologier och marknader. Nedan följer en förenklad
sammanställning av A1M Pharmas patentskydd:

+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Region/Lan| Patent | Patent diagnostik & | Patent behandling |
| |medicinsk | behandling havandeskapsförgiftning |mitokondrierelaterade|
| d |användning| | sjukdomar |
| | av A1M | | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Japan | Ja | Ja | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
|Australien | Ja | Ja | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Europa* | Ja | Ja | Ja |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Ryssland | | Ja | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Mexiko | | Ja | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Nya | | Ja | Ja |
| Zeeland | | | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Kina | | Ja** | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Hong Kong | | Ja** | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Singapore | | | Ja |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Sydafrika | | Ja | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Sydkorea | | Ja | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| USA | | Ja | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+
| Kanada | | Ja | |
+-----------+----------+------------------------------------+---------------------+

* Inkluderar länderna Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland,
Italien, Kroatien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweiz/Lichtenstein, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

** Patent erhållet för diagnostik, ej behandling.
Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av följande
patent:

· "Medical use of A1M" (Patent medicinsk användning av A1M)
· "HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia" (Patent
diagnostik havandeskapsförgiftning)

· "Diagnosis and treatment of preeclampsia" (Patent diagnostik &
behandling havandeskapsförgiftning)

· "Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of
mitochondria-related diseases" (patent behandling av
mitokondrierelaterade sjukdomar)

Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger
marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för
marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger
möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har
dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större
marknaderna i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson,VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna
proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier
dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att
skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är
ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större
kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar
mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide
Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling
av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer
effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av
havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor
av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna.
Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida
kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn
avlider i sjukdomen.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/a1m-pharma-har-erhallit-besked-om-komman...
http://mb.cision.com/Main/10415/2275842/681048.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.