Du är här

2016-01-18

A1M: A1M Pharma utökar och förlänger avtal med europeisk kontraktstillverkare

A1M Pharma har tecknat avtal om ett fördjupat och förlängt samarbete
med den ledande europeiske kontraktstillverkaren av läkemedel som
bolaget inledde samarbete med i juni 2015. Det nya avtalet inkluderar
fortsatt processutveckling och teknologiöverföring samt efterföljande
produktion av batcher för toxikologiska studier och tillverkning av
bolagets läkemedelskandidat i enlighet med GMP inför kommande fas
I-studie.

A1M Pharma kommunicerade i juni 2015 att bolaget inlett ett samarbete
med en ledande europeisk kontraktstillverkare av läkemedel. Syftet
med projektet är att utveckla och skala upp produktionen av bolagets
läkemedelskandidat till industriell skala i enlighet med gällande
regelverk för läkemedelstillverkning (GMP).

Projektet har hittills löpt på väl och parterna har nu valt att både
fördjupa och förlänga samarbetet med sikte på att säkerställa
storskalig industriell produktionskapacitet i enlighet med GMP genom
fortsatt processutveckling och teknologiöverföring. Samarbetet kommer
i ett senare skede även att inkludera produktion av batcher för
toxikologiska studier samt tillverkning av A1M Pharmas
läkemedelskandidat inför bolagets kommande fas I-studie. Kostnaderna
för utvecklingen kommer att hanteras inom bolagets nuvarande
budgetram.

- Vi är nöjda med de framsteg som har gjorts hittills och känner att
båda parter utvecklat ett ömsesidigt förtroende och skapat en
trygghet som är en förutsättning för att kunna ta samarbetet vidare.
Därför är det glädjande att kunna presentera en utökning av
samarbetet som även kommer att inkludera tillverkning av vår
läkemedelskandidat inför vår kommande fas I-studie. Att säkerställa
denna tillverkning är ett viktigt steg för bolaget som ligger väl i
linje med vårt kliniska utvecklingsprogram, säger A1M Pharmas vd
Tomas Eriksson.

Som kommunicerats tidigare kan A1M Pharma ej namnge
tillverkningspartnern i pressmeddelanden på grund av direktiv
avseende denna typ av samarbeten från motpartens ägare som är ett
stort globalt läkemedelsbolag. Avtalet löper tills vidare och gäller
i nuvarande form fram till dess att erforderligt material inför den
kommande fas I-studien är tillverkat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av
havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10
miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar
och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av
sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga
förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon
botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är
förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad
till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn
och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat,
proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska
studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att
reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enlig nya rön
skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Njurskador
uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp
och transplantationer och bolaget bedriver därför utveckling även för
den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan
leda till permanenta njurskador drabbar mer än 12 miljoner människor
varje år.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/a1m-pharma-utokar-och-forlanger-avtal-me...
http://mb.cision.com/Main/10415/9897633/465872.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.