Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

A1M: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner

Styrelsen i A1M Pharma AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för
sammanläggning av aktier ska vara måndag den 22 maj 2017.
Sammanläggning av aktier 1:20 innebär att 20 befintliga aktier läggs
samman till en (1) aktie. Samtidigt uppger bolaget att villkoren för
teckningsoptioner av serie 2017, A1M TO, har räknats om per
avstämningsdagen 22 maj 2017 med hänsyn till genomförd sammanläggning
av aktier 1:20.

Sammanläggning av aktier
En extra bolagsstämma i A1M Pharma beslutade den 14 mars 2017 om
sammanläggning av aktier 1:20, innebärande att 20 (tjugo) befintliga
aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra
sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens
gränser för lägsta och högsta antal aktier. Beslut om sammanläggning
och ändring av bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket och
A1M Pharmas styrelse har beslutat att avstämningsdag för
sammanläggningen ska vara måndag den 22 maj 2017.

· Sista dagen för handel i A1M Pharmas aktie innan sammanläggningen
är torsdag den 18 maj 2017

· Första dag för handel i A1M Pharmas aktie efter sammanläggning är
fredag den 19 maj 2017, vilket innebär att aktiekursen från och med
den 19 maj 2017 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen

· Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i
sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer A1M Pharmas aktie att byta
ISIN-kod. Från och med den 19 maj 2017 handlas aktien med den nya
ISIN-koden SE0009973357.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att
minska från 161 282 116 till 8 064 105 aktier med ett kvotvärde om
0,80 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre,
antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den
22 maj 2017. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen
inte är jämnt delbart med tjugo kommer vederlagsfritt att erhålla
aktier från Erik Penser Bank AB för att innehavet ska bli jämnt
delbart med sammanläggningskvoten tjugo (20). Tillhandahållande av
utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att
ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

Omräknade villkor för teckningsoptioner serie 2017
A1M Pharma har 35 555 556 utelöpande teckningsoptioner av serie 2017,
kortnamn: A1M TO, där teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner kan äga rum under perioderna 28 augusti - 8
september respektive 27 november - 8 december 2017. Villkoren för
teckning har räknats om per avstämningsdagen den 22 maj med hänsyn
till genomförd sammanläggning av aktier 1:20. Det totala antalet
utelöpande teckningsoptioner ändras inte.

Tjugo (20) optionsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterade aktie
till kurs 15,00 SEK per aktie.

Antalet teckningsoptioner uppgår till 35 555 556 och kan vid full
teckning tillföra Bolaget högst 26,7 MSEK genom högst 1 777 777
nyemitterade aktier till emissionskurs 15,00 SEK.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och MAQs Advokatbyrå Malmö
AB juridisk rådgivare till A1M Pharma i samband med sammanslagningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna
proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier
dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att
skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är
ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning och som
begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två
inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy
(PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att
möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa
metastaserad cancer samt diagnos och behandling av
havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor
av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna.
Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida
kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn
avlider i sjukdomen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a1m/r/avstamningsdag-for-sammanlaggning-av-akt...
http://mb.cision.com/Main/10415/2266368/674952.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.