Du är här

2018-07-18

AAK AB: AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2018 - fortsatt stark utveckling

AAK-koncernen

· Totalt uppgick kvartalets volymer till 550.000 ton (521.000 ton),
en organisk tillväxt med 6% (5%).

· Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på
2 mkr, uppgick till 454 mkr (409 mkr), en förbättring med 11%.

· Nettoresultatet uppgick till 310 mkr (273 mkr), en ökning med 14%.

· Vinsten per aktie ökade med 15% och uppgick till 1,20 kr (1,04
kr).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 396 mkr
(171 mkr). Kassaflödet från rörelsekapitalet var positivt och uppgick
till 65 mkr (-66 mkr).

· Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed,
ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,5%
(15,6% den 31 december 2017).

Affärsområden

· Food Ingredients - rörelseresultatet förbättrades med 8% till 292
mkr (271 mkr).

· Chocolate & Confectionery Fats - rörelseresultatet uppgick till
169 mkr (165 mkr).

· Technical Products & Feed - rörelseresultatet ökade med 256% och
uppgick till 32 mkr (9 mkr).

VD:s kommentarer
Under det andra kvartalet fortsatte den positiva trend vi haft under
de senaste åren. Den organiska volymtillväxten uppgick till 6% (5%).
Till följd av våra initiativ och vårt fokus på utvalda segment och
applikationer, i linje med vårt företagsprogram The AAK Way,
fortsätter vi att ta marknadsandelar.

Jämfört med föregående år ökade rörelseresultatet med 11% till ett
rekordhögt rörelseresultat för ett andra kvartal.

Alla tre affärsområden redovisade volym- samt vinsttillväxt. Merparten
av våra geografiska marknader har utvecklats väl. För den amerikanska
marknaden var dock utvecklingen något svagare under kvartalet.

Food Ingredients redovisade ännu ett starkt kvartal, framför allt inom
mejerisegmentet och Special Nutrition. För andra kvartalet i följd
redovisade också vårt bagerisegment tillväxt.

Efter ett första kvartal med en del utmaningar redovisade Chocolate &
Confectionery Fats återigen en mindre vinsttillväxt. Detta trots att
utvecklingen dämpats av en hög utnyttjandegrad av vissa
produktionslinjer samt ett planerat underhållsstopp som dock kommer
att stödja volymtillväxten framöver för högförädlade produkter.

Affärsområdet Technical Products & Feed redovisade en stark volym- och
vinsttillväxt under kvartalet. I fettsyreverksamheten fortsatte
produktmixen att förbättras. Jämfört med föregående år hade vi i år
ett kortare underhållsstopp samt lägre råvarupriser.

Vi erbjuder hälsosamma produkter till lägre kostnader samt
produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Det gör att vi
fortsätter att vara försiktigt optimistiska inför framtiden. De
viktigaste drivkrafterna är den positiva utvecklingen för Food
Ingredients och den fortsatta förbättringen inom Chocolate &
Confectionery Fats.

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB den 18 juli 2018 offentliggör
delårsrapporten för andra kvartalet 2018, hålls en press- och
analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i
konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s
hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018, kl.
10:20 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och
fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och
nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår
breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och
värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr,
bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade
expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och
fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder
kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna
kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20
olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder
och fler än 3.400 anställda. Vi är AAK - The Co-Development Company.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aak-ab/r/aak-s-delarsrapport-for-det-andra-kva...
http://mb.cision.com/Main/871/2577447/880151.pdf
http://mb.cision.com/Public/871/2577447/9ddacabc8774704a.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.