Du är här

2017-08-25

AB Högkullen: AB Högkullen (publ): Delårsrapport för januari - juni 2017

Sammanfattning januari-juni 2017

· Hyresintäkter uppgick till 56,4 Mkr (43,1)
· Förvaltningsresultat uppgick till 28,1 Mkr (22,4)
· Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 77,9 Mkr (140,8)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 82,2 Mkr (126,8)
· Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1 957,6 Mkr (1 361,9)

Viktiga händelser under första halvåret

· 13 januari 2017 förvärvades Laholm Allarp 2:50, en tomt som skall
bebyggas med ett 500 kvm LSS boende under 2017. Ett nytt hyresavtal
t.o.m. 2032 finns med ett bolag inom Ambea gruppen.

· 16 januari 2017 fullföljdes det avtal som ingicks 5 december 2016
där SBB i Norden AB (publ) avsåg att förvärva samtliga stamaktier i
AB Högkullen (publ).

· Högkullen fick, i och med den nya ägaren, en ny VD och styrelse.
VD och styrelseledamot är Ilija Batljan, övriga i styrelsen är
Lennart Schuss, ordförande och Oscar Lekander, styrelseledamot.

· 18 april 2017 lämnade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
("SBB") ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av
preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen.

· På bolagets årsstämma valdes revisionsfirman EY till nya revisorer
och huvudansvarig revisor är Ingemar Rindstig.

Händelser efter periodens utgång

· Den 14 augusti 2017 förvärvades en LSS fastighet av Ambea
Fastighets Holding AB. Fastigheten ligger i Grästorp och inrymmer
LSS-bostäder. Den uthyrningsbara ytan är 2032 kvm och fastigheten
hyrs i sin helhet av ett omsorgsföretag på 15 år.

· Acceptfristen för uppköpserbjudandet till innehavarna av
preferensaktier och teckningsoptioner löpte ut i augusti. Erbjudandet
har accepterats i sådan utsträckning att SBB efter fullgörandet
kommer att kontrollera 77,95 procent av aktierna, 96,09 procent av
rösterna och 97,46 procent av teckningsoptionerna i Högkullen.

NYCKELTAL 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015
30 31 31 30-sep 30-juni 31-mars 31-dec
-juni -mars -dec
Ackumulerat Perioden
Hyresintäkter Tkr 56 28 137 90 66 233 43 071 21 103 37 294
425 902
Driftnetto Tkr 46 23 608 75 55 627 35 421 16 732 31 540
866 971
Överskottsgrad % 83,1% 83,9% 83,6% 84,0% 82,2% 79,3% 84,6%
Förvaltningsresultat 28 14 160 28 36 556 22 432 10 028 20 309
Tkr 096 025
Resultat efter skatt 82 52 677 290 282 591 126 800 19 514 74 902
Tkr 233 491
Räntabilitet på eget 37,4% 54,90% 50,5% 65,9% 40,8% 0 0
kapital %
Soliditet % 39,1% 38,0% 27,3% 42,7% 38,8% 34,9% 37,2%
Räntetäckningsgrad 2,6 2,8 2,8 4,2 4,2 0 0
ggr
Genomsnittlig ränta 2,72% 2,40% 2,4% 2,00% 2,00% 1.96% 1,96%
per bokslutsdatum %
Belåningsgrad % 52,3% 51,6% 53,2% 47,8% 56,2% 60,8% 57,2%
Uthyrningsbar yta, 93 93 93 82 79 74 70
tusen kvm
Uthyrningsgrad - yta 100 100 100 100 100 100 100
%
Antal fastigheter 186 186 186 161 157 147 143
Redovisat värde Mkr 1 958 1 924 1 864 1 615 1 362 1 211 1 142
Värde per kvm 21 20 684 19 19 695 17 227 16 374 16 314
054 984

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet på bolagets webbplats:
hogkullen.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda
portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari
2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387)
reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning.
LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång
till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North,
Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-hogkullen/r/ab-hogkullen--publ--delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/12750/2333139/713663.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.