Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

AB Högkullen: AB Högkullen (publ): Delårsrapport för januari - mars 2017

Sammanfattning januari-mars 2017

· Hyresintäkter uppgick till 28,1 Mkr (21,1)

· Förvaltningsresultat uppgick till 14,2 Mkr (10,0)

· Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 51,9 Mkr (15,6)

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 52,7 Mkr (19,5)

· Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1 923,6 Mkr (1 211,7)

Viktiga händelser under första kvartalet

· 13 Januari 2017 förvärvades Laholm Allarp 2:50, en tomt som skall
bebyggas med ett 500 kvm LSS boende under 2017 och ett hyresavtal t o
m 2032 finns med ett bolag inom Ambea gruppen

· 16 januari 2017 fullföljdes det avtal som ingicks 5 december 2016
där SBB i Norden AB (publ) avsåg att förvärva samtliga stamaktier i
AB Högkullen

· AB Högkullen fick i och med att SBB blev ny ägare, en ny VD och
styrelse. VD och styrelseledamot är Ilija Batljan, övriga i styrelsen
är Lennart Schuss, ordförande och Oscar Lekander.

NYCKELTAL 2017 2016 2016 2016 2016 2015
31-mars 31-dec 30-sep 30-juni 31-mars 31-dec
Ackumulerat Perioden
Hyresintäkter Tkr 28 137 90 902 66 233 43 071 21 103 37 294
Driftnetto Tkr 23 608 75 971 55 627 35 421 16 732 31 540
Överskottsgrad % 83,9% 83,6% 84,0% 82,2% 79,3% 84,6%
Förvaltningsresultat 14 160 28 025 36 556 22 432 10 028 20 309
Tkr
Resultat efter skatt 52 677 290 491 282 591 126 800 19 514 74 902
Tkr
Räntabilitet på eget 54,90% 50,5% 65,9% 40,8% 0 0
kapital %
Soliditet % 38,0% 27,3% 42,7% 38,8% 34,9% 37,2%
Räntetäckningsgrad 2,8 2,8 4,2 4,2 0 0
ggr
Genomsnitlig ränta 2,40% 2,4% 2,00% 2,00% 1 96% 1,96%
per bokslutsdatum %
Belåningsgrad % 51,6% 53,2% 47,8% 56,2% 60,8% 57%
Antal uthyrningsbar 93 93 82 79 74 70
yta, tusen kvm
Uthyrningsgrad - yta 100 100 100 100 100 100
%
Antal fastigheter 186 186 161 157 147 143
Redovisat värde Mkr 1 924 1 864 1 615 1 361 1 211 1 142
Värde kvm 20 684 19 984 19 695 17 227 16 374 16 314

Rapporten i sin helhet finns att ladda ned på bolagets hemsida
www.hogkullen.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda
portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari
2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387)
reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning.
LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång
till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North,
Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-hogkullen/r/ab-hogkullen--publ--delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/12750/2271440/678865.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.