Du är här

2018-07-17

AB Svensk Exportkredit: Delårsrapport januari-juni 2018: Starka finanser hos de svenska exportföretagen

Aktiviteten i den svenska exportindustrin är hög. God tillgång till
finansiering gör att den positiva utvecklingen för svensk export inte
avspeglas fullt ut i SEK:s utlåning.

Nyutlåningen under årets första sex månader var lägre än under
motsvarande period förra året och uppgick till Skr 26,6 miljarder.

-Trots ökad exportorderingång anser företagen att behovet av
exportfinansiering är oförändrat. Tillgången till finansiering i
marknaden är god och företagens finansiella situation har stärkts,
säger Catrin Fransson, vd på SEK.

Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till Skr 416
miljoner, vilket var lägre jämfört med samma period föregående år.

Räntenettot för det första halvåret var lägre jämfört med samma period
föregående år och uppgick till Skr 728 miljoner. Räntenettot
påverkades negativt av en högre resolutionsavgift och högre
upplåningskostnader.

Arbetet med att nå nya kunder har varit framgångsrikt under första
halvåret. Det är främst satsningen mot medelstora företag som har
resulterat i nya affärer och kunder.

-Vårt strategiska arbete med att nå fler kunder i detta segment har
gett effekt, vilket är glädjande, säger Catrin Fransson, vd på SEK.

Resultat januari-juni 2018 (jämfört med januari-juni 2017)

· Nyutlåningen uppgick till Skr 26,6 miljarder (48,7)
· Räntenettot uppgick till Skr 728 miljoner (852)
· Rörelseresultatet uppgick till Skr 416 miljoner (486)
· Nettoresultatet uppgick till Skr 312 miljoner (371)
· Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,5 procent (4,3)
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 78
(93)

· Totala kapitalrelationen uppgick till 20,2 procent (12/2017: 23,0)
Kontaktinformation

Catharina Henriksson, pressansvarig
+46 76-677 59 09
catharina.henriksson@sek.se

Om SEK

SEK (AB Svensk Exportkredit) ägs av den svenska staten och har i
uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång
till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK vänder sig
till stora och medelstora företag och till deras utländska köpare av
svenska produkter och tjänster. Våra lån kan ha korta eller långa
löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. SEK är den
naturliga samarbetspartnern vid exportfinansiering. Vi har en gedigen
kunskap om internationella affärer och kan erbjuda en variation av
finansieringslösningar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ab-svensk-exportkredit/r/delarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/5895/2576070/879766.pdf
http://mb.cision.com/Public/5895/2576070/b1d548decd6c7263.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.