Du är här

2016-02-17

AB Traction: Bokslutskommuniké 2015

Perioden oktober - december

* Resultatet efter skatt uppgick till 16 (16) Mkr, vilket fördelar sig på: *
Aktiva innehav, noterade -1 (-37) Mkr * Aktiva innehav, onoterade -10 (77)
Mkr * Finansiella placeringar 27 (-8) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till 1,09 (1,10) kr
* Substansvärdet per aktie ökade med 0,8 (0,8) procent

Perioden januari - december

* Resultatet efter skatt uppgick till 174 (122) Mkr, vilket fördelar sig på:
* Aktiva innehav, noterade -6 (-9) Mkr * Aktiva innehav, onoterade 130
(139) Mkr * Finansiella placeringar 51 (7) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till 11,75 (8,18) kr
* Substansvärdet per aktie ökade med 9,0 (6,6) procent justerat för lämnad
utdelning
* Substansvärdet per aktie uppgick till 143 (133) kr/aktie

Händelser under kvartalet

* Traction förvärvade 500 000 A-aktier i Nilörngruppen för drygt 18 Mkr
varigenom ägandet ökade till 41,1 procent av kapitalet och 66,5 procent av
rösterna
* Med anledning av en betydande rättsförlust beslutade Hifab Group om att
genomföra en företrädesemission om 53 MSEK i vilken Traction tecknade sin
andel (54 procent) samt garanterade resterande del

Händelser efter rapportperiodens utgång

* Hifab Groups nyemission övertecknades varvid Tractions garantiåtagande inte
behövde tas i anspråk
* Patrik Schelin ny för VD Hifab Group tillträder 1 mars 2016
* Patrik Rylander ny VD för Drillcon tillträder i april 2016
* Tractions B-aktie överflyttad till Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska
börs i Stockholm
* Styrelsen föreslår en utdelning om 2,55 (2,00) kr/aktie motsvarande 38 (30)
Mkr
* Värdeförändring på noterade innehav sedan 31 december uppgår per den 16
februari till -39 Mkr

För ytterligare information kontakta:
Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Traction bokslutskommuniké 2015
http://hugin.info/86925/R/1986493/729026.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AB Traction via Globenewswire

HUG#1986493

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.