Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

AB Traction: Delårsrapport januari-september 2017

Perioden juli - september

* Resultatet efter skatt uppgick till 7 (242) Mkr, vilket fördelar sig på: *
Aktiva innehav, noterade -18 (210) Mkr * Aktiva innehav, onoterade 0 (-25)
Mkr * Finansiella placeringar 27 (61) Mkr
* Resultat per aktie uppgick till 0,50 (16,38) kr
* Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till -2 procent
* Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 7 procent

Perioden januari - september

* Resultatet efter skatt uppgick till 450 (274) Mkr, vilket fördelar sig på:
* Aktiva innehav, noterade 393 (231) Mkr * Aktiva innehav, onoterade -14
(-44) Mkr * Finansiella placeringar 77 (93) Mkr
* Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 44 procent
* Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 16 procent
* Substansvärdet per aktie uppgick till 196 (168) kr/aktie
* Substansvärdet per aktie ökade med 18 (13) procent justerat för lämnad
utdelning

Händelser efter rapportperiodens utgång

* Värdeförändring på noterade aktieinnehav sedan 30 september uppgår till -31
Mkr per den 17 oktober

För ytterligare information kontakta:

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Denna information är sådan information som AB Traction (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 13.00
CET.

Delårsrapport januari-september 2017
http://hugin.info/86925/R/2142607/820852.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AB Traction via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.