Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

AB Traction: Kommuniké från AB Tractions årsstämma

Vid årsstämman i AB Traction den 5 maj 2014 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2013 fastställdes. Styrelseledamöterna samt
verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under
verksamhetsåret 2013.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 2,45 kronor per aktie, om
totalt 36,4 Mkr, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt
att erhålla utdelning fastställdes till den 8 maj 2014 och utdelning till
aktieägarna beräknas ske den 13 maj 2014.

Arvode till styrelsen fastställdes till 340 000 kronor, att fördelas med 85
000 kronor var till de fyra av årsstämman valda externa styrelseledamöterna.
Inget arvode utgår till styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Eriksson, Jan Kjellman, Maria Linde,
Bengt Stillström och Petter Stillström. Till ny ledamot valdes Peter
Malmqvist som ersätter Pär Sundberg som avböjt omval. Årsstämman omvalde
Bengt Stillström till styrelsens ordförande.

Omval skedde av KPMG som revisor intill slutet av nästa årsstämma, med Helene
Willberg som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med
styrelsens förslag.

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bolagets aktiekapital
skall minskas genom indragning av 400 000 aktier av serie B, vilket motsvarar
en aktiekapitalsminskning om 133 333 kronor. Indragningen skall göras för
avsättning till fri fond, och görs ur aktier som redan är i bolagets ägo.

Styrelsen bemyndigades att intill tiden fram till nästa årsstämma besluta om
återköp av egna aktier, motsvarande maximalt 10 % av totalt antal utestående
aktier. Återköpen får ske över Stockholmsbörsen. Styrelsens mandat innefattar
även en möjlighet att överlåta återköpta aktier, inom de ramar som
lagstiftningen föreskriver, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och där betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning
av fordran mot bolaget. Återköp och överlåtelser enligt ovan skall ske till
marknadspris.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att bolaget från och med slutet av
årsstämman 2014 inte längre skall ha någon valberedning.

På det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman beslöt
styrelsen om att bemyndiga VD att vid lämpligt tillfälle hantera återköp av
egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Petter Stillström 08-506 289
00

Informationen är sådan som AB Traction (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2014 kl. 19:00.Kommuniké från AB Tractions årsstämma 2014
http://hugin.info/86925/R/1782642/610246.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: AB Traction via Globenewswire

HUG#1782642

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.